KPOSND_logo
picture_SND

30 Nov 2017

Ponuka zo Slovenskej fiharmónie

Pridal ostertagova

Slovenská filharmónia  členom Klubu priateľov Opery ponúka zvýhodnené vstupné na koncerty vo štvrtok a piatok 7. a 8. decembra 2017 , na ktorých ako sólista vystúpi generálny riaditeľ SF a klavírny virtuóz Prof. Marian Lapšanský. V jeho interpretácii zaznie druhý klavírny koncert G dur  P. I. Čajkovského. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou bulharského dirigenta Pavla Baleffa.

Po predložení preukazu si  členovia KPO SND môžu zakúpiť 2 vstupenky v hodnote 4 € na štvrtok alebo piatok .

Srdečne všetkých pozývame,

Program

Slovenská filharmónia
Pavel Baleff dirigent
Marian Lapšanský klavír
Johannes Brahms
Piotr Iľjič Čajkovskij
Alexander Skriabin
Variácie na Haydnovu tému, op. 56a
Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur, op. 44
Symfónia č. 2 c mol, op. 29

Jeden z najvýraznejších symfonikov 19. storočia Johannes Brahms vyše štyridsať rokov zápasil s myšlienkou na Prvú symfóniu. Paradoxne, ešte pred ňou napísal rozsiahle Nemecké rekviem pre sóla, zbor a orchester. Druhým skúšobným kameňom boli Variácie na Haydnovu tému pre orchester. Brahms v tomto cykle prezentuje svoju plnú spôsobilosť zvládnuť orchestrálny aparát aj symfonickú štruktúru. Peter Iľjič Čajkovskij sa po počiatočnej kritike jeho 1. klavírneho koncertu po revízii diela v roku 1879 dočkal dodnes pretrvajúcej slávy a s chuťou sa pustil do práce nad Druhým koncertom G dur. Vtedy už síce prežíval traumatizujúcu psychickú krízu, hudba Koncertu G dur však ponúka okrem takmer nehrateľných interpretačných rébusov nákazlivý a explozívny optimizmus a bujaré veselie. O niečo rezervovanejší vo výraze a v rozdávaní radosti zo života je Alexander Skriabin v pomerne konvenčnej 2. symfónii.

 

Leave a Reply

Message: