KPOSND_logo
picture_SND

12 Okt 2020

Klubové stretnutie 15.10.2020 ZRUŠENÉ

Pridal ostertagova

Na základe schválených a prijatých  mimoriadnych opatrení krízového štábu k situácii na Slovensku, ktorými  sa zakazujú  všetky hromadné podujatia s platnosťou od 13. októbra 2020, oznamujeme členom KPO SND, že plánované stretnutie členov  KPO SND  15. októbra 2020 sa nebude konať a je ZRUŠENÉ.

Všetkým členom odporúčame dôsledne dodržiavať všetky pokyny. Prajeme pevné zdravie a veľa optimizmu.

Tešíme sa na stretnutie

Váš výbor KPO SND

Leave a Reply

Message: