KPOSND_logo
picture_SND

28 Okt 2020

Allia Christa Varkondová, Spoza roztrhnutej opony

Pridal ostertagova

V septembri sme na klubovom stretnutí v rámci programu  predstavili členom publikáciu Spoza roztrhnutej opony – nielen opernej , ktorej autorkou  je muzikologička a dlhoročná prezidentka Klubu priateľov Opery SND pani PhDr. Allia Christa Varkondová. Publikácia vyšla v tomto roku 2020 k 30. výročiu Klubu priateľov Opery SND a 100. výročiu Slovenského národného divadla.  Autorka mapuje 40 rokov na poste vedúcej hudobného archívu Opery SND a realizáciu svojej myšlienky založiť Klub priateľov Opery SND prostredníctvom ktorého by sa mohol vytvoriť bližší, priamejší kontakt medzi umelcami a opernými návštevníkmi a ponúkať im zaujímavé informácie. “Prevažná časť publikácie je zostavená z materiálov, ktoré boli prezentované na klubových stretnutiach od jeho založenia do pôsobenia autorky vo vedení klubu. Sú to rozhovory s umelcami, interpretmi, tvorcami…a majú charakter aktuálnych portrétov. Publikácia poskytuje portréty a osobné vyjadrenia umelcov, ktorí boli hosťami klubových stretnutí. Predstavuje ponor do diania v súvislosti s Operou SND v časoch rekonštrukcie historickej budovy, s prihliadnutím na zachytenie živého umenia pôvodnej generácie operných umelcov, ako aj pokusom o exkurz do histórie opery na Slovensku až do otvorenia novej budovy SND. Každopádne ide o zaujímavú etapu, ktorá znamenala nevídaný rozvoj operného umenia a jeho interpretov.”

Kniha (429 strán) je živým obrazom operného života v Bratislave najmä v období od 70. rokov až po r. 2009 a iných dôležitých (aj historických) súvislostí na oboch stranách opony… V autentických rozhovoroch mapuje slovenských inscenátorov, interpretov, spevákov, skladateľov, režisérov… ale i divácke zázemie a dianie v tomto umeleckom žánri od zakladateľskej generácie po súčasnosť . Knihu umelecky dotvára dizajn doc. Xénie Bergerovej, ArtD

PONUKA

Klub priateľov Opery SND ponúka: reprezentačnú publikáciu vydanú pri príležitosti 30. výročia Klubu priateľov Opery SND a 100. výročia Slovenského národného divadla

SPOZA ROZTRHNUTEJ OPONY – NIELEN OPERNEJ (autorka Allia Christa Varkondová)

Cena: 70 €

Pre členov KPO SND   je cena 35 €   (50 % zľava)

Záujemcovia – iba členovia KPO SND – si môžu knihu objednať mailom: cicero12@centrum.sk alebo sms cez kontakt: mobil 0907 169492

Pri objednávaní  treba uviesť  meno a priezvisko, číslo klubového preukazu, celú adresu – mesto, ulica, PSČ. Kniha s priloženou faktúrou bude doručená na udanú adresu dobierkou kuriérom, ktorému objednávateľ za knihu zaplatí.

Záujemcovia, ktorí nie sú členmi KPO SND, môžu objednávať cez kontakt: mobil 0905 391641, mail: snd100.kpo30@gmail.com

 

 

Leave a Reply

Message: