KPOSND_logo
picture_SND

25 Apr 2021

Hudobné dejiny Bratislavy

Pridal ostertagova

Hudobné dejiny Bratislavy (kniha) - Hummel Music E-shop

Dovoľujeme si vás informovať, že slovenský hudobný knižný trh aktuálne obohatila nová publikácia – Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918, autorov Jana Kalinayová-Bartová a kolektív – ponúkajúca syntetizujúci pohľad na bohatý a mnohotvárny hudobný život mesta, od najstarších prameňmi doložených čias, až po rok 1918. Kniha je prvým zväzkom plánovanej dvojzväzkovej monografie hudobných dejín Bratislavy, od stredoveku po súčasnosť. Podoby hudobného života mesta možno sledovať v časovej postupnosti a zároveň v rámci širokého spektra tematických okruhov, zahrnujúcich stredoveký liturgický spev i svetskú hudbu, hudbu v prostredí cirkevných inštitúcií – farských kostolov a chrámov reholí, hudbu počas korunovácií, pôsobenie šľachtických hudobných kapiel, hudobnej školy, nototlačiarske a hudobnovydavateľské aktivity, hudobno-spolkovú činnosť, formy verejného hudobného života, hudbu v Mestskom divadle, hudobné nástrojárstvo a ďalšie témy. Hudobná kultúra mesta sa čitateľovi odvíja prostredníctvom objasňovania úlohy a prínosu inštitúcií a ťažiskových hudobných osobností v kompozičnej, interpretačnej, organizátorskej, pedagogickej a ďalších oblastiach. Pozornosť je venovaná aj slávnym rodákom a ich miestu v hudobnej kultúre nasledujúcich generácií obyvateľov mesta. Rozsiahly text je sprevádzaný bohatou obrazovou dokumentáciou, viaceré z takmer 200 vyobrazení prameňov sú zverejnené po prvý raz, čím zvyšujú atraktivitu vydaného titulu.

Publikácia vznikla na základe intenzívneho pramenného bádania a predstavuje tak súhrn najaktuálnejších poznatkov o hudobnej minulosti Bratislavy v sledovanom období. Je dielom autorského kolektívu ôsmich hudobných historikov z univerzitných a akademických pracovísk (Marta Hulková, Ladislav Kačic, Jana Laslavíková, Jana Lengová, Eva Szórádová, Sylvia Urdová, Eva Veselovská) pod vedením Jany Kalinayovej-Bartovej. Vyšla v rámci vydavateľských aktivít občianskeho združenia Ars Musica vďaka podpore viacerých partnerov projektu: Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie mesta Bratislava a Hudobného fondu.

Hoci ide o vedeckú publikáciu, môže upútať široký okruh čitateľov, Bratislavčanov i „nebratislavčanov“, ktorí sa zaujímajú o bohatú hudobnú minulosť hlavného mesta Slovenskej republiky.

Objednať si ju je možné na www.arsmusica.sk, mail info@arsmusica.sk

Hummel Music

Leave a Reply

Message: