KPOSND_logo
picture_SND

12 Máj 2021

Klubové stretnutie 20. máj 2021

Pridal ostertagova

S potešením oznamujeme členom Klubu priateľov Opery SND, že po dlhej prestávke sa opäť bude konať pravidelné klubové stretnutie členov

20. máj 2021 (štvrtok) o 16. hodine v Dome  kultúry Kramáre

Hostia: Martin Bendík, Nora Nosterská, Otvorená opera (spomienka na predstavenie Hodvábny rebrík   v Zichyho palác, pripravte si zvedavé otázky do diskusie)

 

Rossini ako rodinná seansa v salóne paláca - Opera Slovakia

 

Pre účastníkov stretnutia platia podmienky:

pred vstupom do sály sa každý účastník  musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín;

Výnimka platí po predložení nasledovných potvrdení:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

PRI VSTUPE  do sály sú platné najmä nasledovné povinnosti: 

- prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia

- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať  svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,

- zákaz podávania rúk

- zákaz konzumácie

Leave a Reply

Message: