KPOSND_logo
picture_SND

12 Sep 2021

Pripomíname klubové stretnutie

Pridal ostertagova

16.september 2021 – štvrtok – 16. – 18. hod – úhrada členského príspevku na novú sezónu  2021/2022

Stredisko kultúry Vajnorská 21, Bratislava

Leave a Reply

Message: