KPOSND_logo
picture_SND

19 Nov 2021

Musica aeterna pozýva

Pridal ostertagova

Pozývame Vás na koncert vďakyvzdania sv. Cecílii, patrónke hudby a hudobníkov

do Koncertnej siene Klarisky    22. novembra 2021 o 19:00

* * *

Musica aeterna

Umelecký vedúci Peter Zajíček

Sólisti – Lenka Máčiková, soprán, Matúš Šimko, tenor

Program

A. Corelli: Concerto grosso op.6 č.4 D dur

G. Muffat: Armonico Tributo, Sonata I. D dur

G.F. Händel: Cecilia, vogli un squardo, HWV 89  

Musica aeterna si koncertom uctí patrónku hudby sv. Cecíliu - Opera Slovakia

Zámerom projektu SANCTA CAECILIA VI je oživiť tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov. Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou od 15. storočia. Dovtedy sa vo výtvarných prameňoch zobrazovala s martýrskou korunou a krížom či palmovou ratolesťou a mečom. Až v 15. storočí sa atribútom svätice stal hudobný nástroj: portatív, prenosný organ, ktorý držala v rukách, bol zobrazovaný jednoducho vedľa nej, či dokonca ho mala v zmenšenej podobe na krku ako šperk. Neskoršie výtvarné pramene uprednostňujú podobu, ako sama hrá na organe, ba aj inom nástroji.

Na Slovensku sa ceciliánska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí. V Dóme sv. Martina v Bratislave sa pravidelne konali – aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelé – ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin, 1833), hoci ich korene sú staršieho dáta. Programovú oporu našli v prvom štatúte spolku, vydanom v roku 1834, ktorým sa v bode 14 stanovil Ceciliánsky deň (Der Caecilien-Tag) ako cirkevná slávnosť sviatku sv. Cecílie. Náročný výber liturgickej hudby mal pozdvihnúť slávnostnú bohoslužbu a dodať jej lesku. Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával hlboko do začiatku 20. storočia.  V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevnej vokálnej hudby. Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov, na ktoré nadväzuje naše vystúpenie.

 

Vstupenky www.ticketportal.sk,  cena 10 €

Ak nebude vypredané aj hodinu pred koncertom.

Koncert sa koná v zmysle aktuálneho kultúrneho covid semaforu v režime OTP.

Leave a Reply

Message: