KPOSND_logo
picture_SND

9 Mar 2022

Ponuka koncertov Slovenskej filharmónie pre členov KPO SND

Pridal ostertagova

Milí  členovia Klubu priateľov Opery SND,

radi by sme vás pozvali na symfonické štvrtky a piatky (10. a 11. marca 2022 pod taktovkou Jamesa Judda, bývalého šéfdirigenta Slovenskej filharmónie, v ktorého naštudovaní zaznie monumentálna 8. symfónia Antona Brucknera.

„Gigantická a nádherne hlboká 8. Brucknerova symfónia má medzi jeho symfóniami a v rámci celého orchestrálneho repertoáru veľmi dôležité miesto. Skladba obsahuje veľkú vieru v ľudského ducha. Nie je otázkou, či ste ako Anton Bruckner hlboko veriaci človek. V čokoľvek veríte, veríte v ľudského ducha, veríte v schopnosť ľudstva prežiť a dostať sa na nadpozemské miesto. Táto hudba nás tam zavedie. V skladbe si môžete vypočuť nádherné Adagio, jedno z najkrajších vôbec. Na koncertoch odznie dielo samostatne, pretože zážitok z neho je jedinečný a existuje len sám osebe,“ hovorí o symfónií James Judd.

Ponúkame vám na tieto termíny zľavnené vstupné.

10. a 11. marca – 4 € / vstupenka 

(plné vstupné je 13 a 10 €)

Zakúpiť si ich môžete v Pokladnici SF, povedzte ZĽAVNENÉ VSTUPNÉ. Otvorená je vo štvrtok a piatok od 13 – 19.00.

Na základe aktuálnej vyhlášky sa koncerty konajú v režime „ZÁKLAD“. Koncerty sú dostupné pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na ich očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

Aj v režime „ZÁKLAD“ naďalej platí  dodržanie všetkých hygienických nariadení. V priestoroch Slovenskej filharmónie a v Pokladnici SF je naďalej  nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

S pozdravom

Martina Tolstova

tlačová tajomníčka SF

Leave a Reply

Message: