KPOSND_logo
picture_SND

19 Okt 2022

Klubové stretnutie 20. oktober 2022

Pridal ostertagova

Pravidelné stretnutie členov KPO SND v mesiaci  október sa  koná 20. októbra 2022 o 16.hodine v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici.

Program:

Danubius Octet Singers – vystúpenie mužského speváckeho okteta pod vedením dirigenta Daniela Simandla.  Zameriava sa na interpretáciu “a capella” mužských zborových skladieb slovenských, slovanských i svetových klasikov. Uvedú program “Zahrada srdce” Emy Destinnovej” s Božidarou Turzonovovou, k pocte Emy Destinnovej, sopranistky, ktorá patrila medzi najvýznamnejších predstaviteľov českého interpretačného umenia a získala svetovú slávu.  Týmto programom si náš klub zároveň pripomenie  30. výročie svojho založenia so spomienkou na zakladajúcich členov klubu.

Musica Vocalis - Danubius Octet Singers - Tipy - Rádio Klasika

Program začína o 16.hodine, prosíme členov, aby na stretnutie prišli načas, niekolko minút pred začiatkom, aby neskorým príchodom nerušili tak účinkujúcich ako aj divákov.
Sedenie v sále je voľné, podľa toho kto kedy príde.
Zároveň oznamujeme, že všetky administratívne záležitosti – úhrada členského príspevku  na aktuálnu sezónu 2022/2023, ako aj informácie k zájazdu do Brna na operu Nabucco -  sa budú riešiť až po skončení programu. Prihlásení záujemcovia do Brna uhradia poplatok 20 €, v prípade, že tak neurobia, ich miesto bude ponúknuté náhradníkom.
Prajeme príjemný zážitok

 

 

 

Leave a Reply

Message: