KPOSND_logo
picture_SND

15 Dec 2020

Stretnutie KPO SND 17.12.2020

Pridal ostertagova

Oznamujeme členom KPO SND,

že vzhľadom na momentálnu situáciu, ktorá sa nevyvíja priaznivo, ako aj na odporúčania  odborníkov nekonať v tomto  čase spoločné podujatia,

chrániac nielen členov, ale i hostí stretnutí, výbor KPO SND sa uzniesol, že stretnutie naplánované na 17. decembra 2020

                                                sa nekoná

Uprednostňujeme, aby si naši členovia radšej užili v dobrom zdraví a bez problémov nastávajúce vianočné sviatky v kruhu svojich rodín.

Prajeme všetkým najmä veľa zdravia a kultúrne zážitky prostredníctvom médií.

Váš výbor

 

Christbaumverkauf Piringer - Tannen direkt vom Bauern

 

Leave a Reply

Message: