KPOSND_logo
picture_SND

Pridal ostertagova

História KPO SND

Roky 1990-2008
Klub priateľov Opery Slovenského národného divadla – ako svoj vlastný zámer a autorský projekt pre prácu s operným divákom som, ako dlhoročná pracovníčka Opery SND, publicistka a členka Slovenskej hudobnej únie muzikológov predložila začiatkom 80. rokov riaditeľovi SND Jánovi Kákošovi a šéfovi Opery PhDr. Mariánovi Juríkovi. Aj keď ich táto myšlienka zaujala, vtedy združovanie ľudí ani v takejto forme nebolo žiadúce. Vhodná chvíľa nastala až po zmene pomerov.
Oficiálnym dátumom zakladajúceho stretnutia klubistov sa stal 10. február 1990.
Ťažiskom mojej klubovej práce, okrem propagácie opery, bola najmä pôvodná faktografická muzikologická práca, poriadanie výstav, predkladanie fundovaných portrétov operných osobností, ich práce i ľudských hodnôt formou pravidelných podujatí – osobných stretnutí, rozhovorov a besied, klubových matiné pred opernými premiérami, operných koncertov, zájazdov za operou a jej protagonistami na Slovensku i v zahraničí ( B. Bystrica, Košice, Praha, Brno, Budapešť, Paríž, Graz, Verona, La Scala, atď.).
Po jednej z častých návštev operných predstavení vo Viedni bratislavskí klubisti besedovali na pôde tamojšieho Klubu priateľov opery s našou svetoznámou umelkyňou Editou Grúberovou.
K prvým klubovým výnimočným podujatiam patrilo aj stretnutie s ďalšou slovenskou svetovou opernou divou Luciou Poppovou a jej profesorkou Annou Hrušovskou na javisku SND pri príležitosti jej hosťovania v SF.
Centrom pozornosti klubových podujatí boli dnes už legendárni predstavitelia staršej opernej generácie SND ako napr. Mimi Kišoňová – Hubová, Štefánia Hulmanová, Zita Frešová – Hudcová, Janka Gabčová, Dita Gabajová, Marta Meierová, MUDr. Gustáv Papp, Andrej Kucharský, Bohuš Hanák, Božena Suchánková, František Šubert, Emil Schutz, Tibor Andrašovan, Ladislav Holoubek, Dr. Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák a iní.
Prednáškami a ukážkami z ich umenia sa spomínalo aj na tých, ktorí odišli do operného neba (JUDr. Janko Blaho, Štefan Hoza, Imriško Jakubek, Oľga Hanáková, Berci Schrenkel, Tibor Frešo, Anna Martvoňová, Juraj Martvoň, Ferko Caban, prof. Anna Korínska).
Časté podujatia mal klub s ďalšími opernými umelcami (Elena Kittnárová,Nina Hazuchová, Ľuba Baricová, Jarmila Smyčková, Ondrej Malachovský, Juraj Hrubant, František Livora, Juraj Oniščenko, Boris Šimanovský, Pavol Gábor, Robert Szusz, Stanislav Beňačka, Jozef Špaček, Pavol Mauréry, Milan Kopačka, Magdaléna Hajóssyová, Magdaléna Blahušiaková, Jana Valášková, Mária Turňová, Elena Holičková, Ida Kirilová, Peter Oswald, Jozef Ábel, Ladislav Neshyba, Štefan Hudec, Jela Krčméry – Vrteľová, Gerhard Auer, Viktor Málek, Miroslav Fisher, Branislav Kriška, Július Gyermek, Martin Huba a ďalší…)
Viackrát boli hosťami klubu i ďalšie súčasné slovenské operné hviezdy (Peter Dvorský, Peter Mikuláš, Sergej Kopčák, Sergej Larin, Miroslav Dvorský, Jozef Kundlák, Ľubica Rybárska, Ľuba Vargicová, Adriana Kohútková, Ján Galla, Jitka Sapara – Fisherová, Eva Jenisová, Dalibor Jenis, Andrea Danková, Iveta Matyášová, Jolana Fogašová, Adriana Kučerová, Denisa Šlepkovská, Denisa Hamarová, Ľudovít Ludha, Martin Babjak, Martin Malachovský, Pavol Remenár,Michal Lehotský, Oto Klein, Gustáv Beláček, Gurgen Ovsepjan, Sergej Tolstov, Vladimír Kubovčík, Jozef Benci, Klaudia Dernerová – Račič, Terézia Kružliaková, Ján Ďurčo, Ján Babjak, Ivan Ožvát, Mikuláš Doboš, Lilia Larinová, Marta Beňačková, Eva Šeniglová, Petra Záhumenská, Prof. Eva Blahová, Dušan Štefánek, Rastislav Štúr, Peter Feranec, PhDr. Pavol Smolík, Milada Synková, Ján Salay, Jozef Malík, Tatjana Roháčeková, a i.).
Zaujímavé boli aj generačné podujatia napr. s rodinou Malachovských, Babjakovcov, či suchoňovské alebo cikkerovské večery.
Z Baletu SND boli hosťami klubu napr. Ján Haľama, Tibor Beňo, šéfovia Emil Bartko, Mário Radačovský a viacero ďalších tanečných umelcov.
K 75. výročiu SND sa na javisku opery zišli všetci vtedy žijúci šéfovia Opery SND Branislav Kriška, Pavol Bagin, PhDr. Marián Jurík, Marián Chudovský a Juraj Hrubant.
V máji 1995 vo Viedni v hoteli Hilton som predstavila prácu KPO SND na medzinárodnom fóre operných klubov pred radou vedenou už zosnulou skladateľskou legendou Rolfom Liebermannom. Na základe toho KPO SND sa stal členom medzinárodnej asociácie FEDORA so sídlom v Paríži, neskôr v Bruseli.
Potešujúca bola práca s klubovou mládežou – sekciou mladých, ktorí organizovali operné súťaže, a dobročinnú činnosť – zbierky pre deti v detských domovoch.
Študentov operného spevu, členov klubu, klub počas ich štúdia symbolicky finančne podporoval (Jaroslav Pehal, Jozef Benci a iní)
Doterajších klubových podujatí bolo nie menej ako 600.
KPO SND je riadne registrovaným nezávislým občianskym združením so samostatnou dramaturgiou a organizáciou plánovaných podujatí na podporu záujmu o Operu SND, jej tvorcov a interprétov. Po 19 ročnom vedení klubu som sa ako jeho zakladateľka, organizátorka a moderátorka na členskej schôdzi dňa 9. 10. 2008 vzdala funkcie prezidenta klubu a zostala som jeho čestnou predsedníčkou. V súčasnom vedení klubu zostávajú Prof., Ing. Jozef Šima, DrSc., Ing. Ladislav Sandtner, Mgr. Andrej Alberty, operný režisér PhDr. Tomáš Surý, ArtD. Žezlo prezidentky KPO SND prevzala na môj návrh PhDr. Alexandra Ostertagová.
Autorka textu: PhDr. Alia Christa Varkondová)

KPO SND v rokoch 2008 – 2010
Od novembra 2008 pokračuje činnosť KPO s novým vedením , ktorá nadväzuje na predchádzajúce roky. Opäť sa poriadajú pravidelné mesačné stretnutia členov klubu, na ktorých sa priaznivci operného umenia majú možnosť stretávať so zaujímavými hosťami, ktorí sa predstavujú nielen slovom, ale i spevom za doprovodu klavíra (Milada Synková, Dušan Stankovský, Igor Bázlik,Viera Kunzová, Branko Ladič). Za dva ostatné roky boli hosťami nášho klubu Petra Záhumenská, Eva Šenkýřiková, Róbert Smiščík, Iveta Matyášová, Ivan Ožvát, Gustáv Beláček, Gurgen Ovsepjan so svojimi študentmi, manželia Livorovci so svojimi študentmi, jubilujúci Miroslav Dvorský, Martin Babjak, Katarína Kubovičová s manželom Ivanom Kubovičom a Ondrej Šaling.
Sviatočné klubové stretnutia pripravuje výbor v čase Vianoc a fašiangov, na ktorých je kultúrny program s občerstvením, ktoré zabezpečujú členovia výboru.
Od sezóny 2009 má KPO SND podpísanú zmluvu s vedením Opery SND, podľa ktorej majú členovia klubu možnosť navštevovať ponúknué vybrané operné a baletné predstavenia v SND na platný členský preukaz. V roku 2009 bolo v ponuke pre KPO 25 predstavení, v roku 2010 je to doposiaľ 35 predstavení.
V roku 2009 sme absolvovali dva poznávacie zájazdy do Hudobného múzea v Dolnej Krupej. Keďže tento rok bol aj rokom Josepha Haydna, vybrali sme sa aj po jeho stopách a navštívili sme jeho rodný dom v Rohrau, zámok Esterháziovcov a dom, v ktorom žil v Eisenstadte, ako aj jeho mauzóleum v Bergkirche. Niektorí členovia si vypočuli aj jeho výnimočné dielo Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži na Veľký piatok v roku 2010 v Bergkirche v Eisenstadte.
Pravidelne každý druhý štvrtok pokračuje cyklus videoprojekcií operných predstavení v Univerzitnej knižnici, ktorý obetavo pripravuje a realizuje už veľa rokov členka klubu ing. Hedviga Rublíková.
Člen výboru PhDr. Tomáš Surý, Art.Dr. pripravil 5 prednášok o opernej tvorbe k aktuálnym výročiam operných skladateľov.
Členovia KPO majú možnosť cestovať za opernými predstavenia do blízkych i vzdialenejších miest. Za ostatné dva roky sme vycestovali za operou do Státní opery Praha, (Rusalka, Figarova svadba, Čarovná flauta, Nabucco, Don Giovanni) Národní divadlo Praha (Simon Boccanegra), Opera Budapešť (Figarova svadba, Bánk bán), Wiener Staatsoper (Dcéra pluku, Falstaff), Štátna opera Banská Bystrica (namiesto avizovaných Montecchovcov a Kapuletovcov bola La traviata), opera Graz (Madama Butterfly, Lucia di Lammermoor, Rusalka, Don Giovanni), Národní divadlo Brno (Eugen Onegin, Barbier zo Sevilly,Popoluška), Moravské divadlo Olomouc (Boccaccio).
Počas leta boli pre členov v ponuke i letné operné festivaly. V lete 2009 sme pripravili a zrealizovali zájazd do milánskej La Scaly, kde sme videli predstavenie Eugen Onegin , ktore predviedol súbor moskovského Boľšovo Teatra a v Arene di Verona predstavenie Turandot. V lete 2010 sme na otáčavej scéne v Českom Krumlove videli Weberovho Čarostrelca. Uz tradične majú členovia možnosť pozrieť si operné predstavenia na scéne rímskeho kameňolomu v rakúskom Skt. Margarethen, v rámci Opernfestspiele sme si v lete 2009 pozreli Verdiho Rigoletta a v lete 2010 Mozartovu Čarovnú flautu.
V októbri 2009 sa uskutočnila výmena členských preukazov. Prebehla revízia členskej základne, ktorá bude ukončená v septembri 2011.
V mesiacich november a december 2010 sa konali oslavy 20. výročia klubu. Oficiálne sme si toto jubileum pripomenuli slávnostným prípitkom na nedeľnom matiné 8. novembra v HB SND, príhovor predniesla prezidentka klubu. „Rodinná oslava“ sa konala 9. decembra 2010. Medzi členmi klubu je 26 zakladajúcich členov.
V októbri 2010 sa pre členov KPO SND zrealizoval zájazd na zámok Emmy Destinovej do Stráže nad Nežárkou, kde si vypočuli koncert zostavený zo slávnych operných árií. V adventnom čase to bol zájazd do Opery Graz na predstavenie Don Giovanni, spojený s prehliadkou Grazu, hlavného európskeho mesta kultúry.
V roku 2010 skončilo prvé funkčné obdobie nového vedenia klubu a chystali sa nové voľby vedenia KPO SND.
Autorka textu: PhDr. Alexandra Ostertagová PhD.

KPO SND v období 2010 – 2012