KPOSND_logo
picture_SND

« Older Entries Subscribe to NEDÁVNY ČLÁNOK

23 Nov 2022

Klubové stretnutie november 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Novembrové stretnutie členov Klubu priateľov Opery SND sa koná vo štvrtok 24. novembra 2022 tradične o 16. hodine v Stredisku kultúry Vajnorská

Program:

stretnutie s hosťom – Ondrej Lenárd

info k zájazdu Brno – Nabucco

prijímanie nových členov

Rôzne

Prosíme o včasný príchod

 

Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

14 Nov 2022

Smutná správa

Pridal ostertagova. No Comments

S ľútosťou oznamujeme, že 10.11.2022 naše rady opustila

  pani Eleonóra Donarová

dlhoročná členka KPO SND, nestorka klubu

Pohreb bude 18. 11. 2022 o 13:30 na cintoríne v Slávičom údolí.

Venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

 

 

1 Nov 2022

Hudobné podujatia v novembri

Pridal ostertagova. No Comments

SANCTA CAECILIA VII koncert vďakyvzdania sv. Cecílii, patrónke hudby a hudobníkov, priamo v mieste, kde vznikla ceciliánska tradícia a pretrvala približne do polovice minulého storočia.

Program:

Alessandro Scarlatti, Messa di Santa Cecilia

Arcangelo Corelli, Concerto grosso op. 6 č. 4 D dur

 

Katedrála sv. Martina

22. november  2022 o 18:00

Účinkujú:

Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka

Vox aeterna so zbormajsterkou Zuzanou Buchovou Holičkovou

sólisti: Helga Varga Bach, Marianna Prievozníková Geleneky – soprán

            Judita Andelová - alt

            Matúš Šimkom - tenor

            David Harant – bas

Saint Cecilia - The Collection - Museo Nacional del Prado

 

 

Mozart Festival 2022

Bratislava Mozart Festival 2022 | TICKETPORTAL vstupenky na dosah -  divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport

 

6.11.2022 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca / 19:00

Poľská formácia Warsaw Harmony s klaviristkou Katarzynou Drogosz predvedú umelecký duel velikánov Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa klavírne kvintetá oboch autorov stretnú vo vzájomnom dialógu o estetických, interpretačných a štýlových premenách konca 18. storočia.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Kvinteto Es dur KV 452 pre kladivkový klavír, hoboj, klarinet, invenčný roh a fagot

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) – Kvinteto Es dur op. 16 pre kladivkový klavír, hoboj, klarinet, invenčný roh a fagot

Účinkujú: Warsaw Harmony (PL), Marek Niewiedzial– umelecký vedúci, hoboj,  Katarzyna Drogosz – kladivkový klavír

Vstupné: 12 € / zľava (seniori, študenti, ZŤP/ZŤP-S) 9 €

 13. november 2022 o 19:00, Koncertná sieň i Klarisky.  Musica Florea Kvartetá pre rôzne nástrojové obsadenie i bohatšie inštrumentovaná Serenáda Es dur  budú tvoriť inšpiratívny program s názvom Družecký v Budíne. Vstupenka 10 €.

19. november 2022, 19:00 Moyzesova sieň – Záverečný koncert ponúkne inšpiratívny náhľad do skladateľskej duše mladého Mozarta tesne na prahu dospelosti. Rané diela sú ovplyvnené talianskym štýlom, kde sa snúbi ľahkosť, kantábilnosť i virtuozita. Mozart mal možnosť oboznámiť sa s ním počas dvoch talianskych ciest, ktoré absolvoval spolu so svojím otcom.
Špičkový španielsky hudobník – špecialista v hre na dobový fagot – Javier Zafra nám umožní vypočuť si aj menej často uvádzaný Mozartov fagotový koncert na originálnom historickom nástroji.
Špeciálnym bonusom budú dve nádherné árie z vrcholného skladateľovho obdobia z opier Don Giovanni a Figarova svadba v podaní vynikajúcej švédsko-brazílskej sopranistky Heleny Sa Cavalcante Schuback. Peter Spišský – koncertný majster – husle

W. A. Mozart: Koncert pre fagot a orchester B dur K. 191

Don Giovanni – Dona Elvira – Recit: in quali eccessi…  Aria: Mi tradi quel’alma ingrata

Figarova svadba – La Contessa – Recit: E Susanna non vien  Aria: Dove sono

Symfónia A dur K. 201/186

Vstupné: 18 € / zľava (seniori, študenti, ZŤP/ZŤP-S) 12 €

Did Beethoven meet Mozart

 

 

29 Okt 2022

Božská Ema

Pridal ostertagova. No Comments

Do pozornosti dávame

sobota 29. 10 . STV 2   20:10 – 22:00

Božská Ema

Božidara Turzonovová/Gabriela Beňačková

Ćeský  životopisný film o českej opernej speváčke Eme Destinovej, natočil režisér Jiří Krejčík v roku 1979. Zachytáva obdobie jej návratu z Ameriky do Čiech a jej vlastenectvo.

Božská Ema | SledovanieTV.sk

19 Okt 2022

Klubové stretnutie 20. oktober 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Pravidelné stretnutie členov KPO SND v mesiaci  október sa  koná 20. októbra 2022 o 16.hodine v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici.

Program:

Danubius Octet Singers – vystúpenie mužského speváckeho okteta pod vedením dirigenta Daniela Simandla.  Zameriava sa na interpretáciu “a capella” mužských zborových skladieb slovenských, slovanských i svetových klasikov. Uvedú program “Zahrada srdce” Emy Destinnovej” s Božidarou Turzonovovou, k pocte Emy Destinnovej, sopranistky, ktorá patrila medzi najvýznamnejších predstaviteľov českého interpretačného umenia a získala svetovú slávu.  Týmto programom si náš klub zároveň pripomenie  30. výročie svojho založenia so spomienkou na zakladajúcich členov klubu.

Musica Vocalis - Danubius Octet Singers - Tipy - Rádio Klasika

Program začína o 16.hodine, prosíme členov, aby na stretnutie prišli načas, niekolko minút pred začiatkom, aby neskorým príchodom nerušili tak účinkujúcich ako aj divákov.
Sedenie v sále je voľné, podľa toho kto kedy príde.
Zároveň oznamujeme, že všetky administratívne záležitosti – úhrada členského príspevku  na aktuálnu sezónu 2022/2023, ako aj informácie k zájazdu do Brna na operu Nabucco -  sa budú riešiť až po skončení programu. Prihlásení záujemcovia do Brna uhradia poplatok 20 €, v prípade, že tak neurobia, ich miesto bude ponúknuté náhradníkom.
Prajeme príjemný zážitok

 

 

 

14 Okt 2022

Komorné koncerty v SND

Pridal ostertagova. No Comments

 
KOMORNÉ KONCERTY
Cyklus Komorné koncerty SND vznikol z iniciatívy
členov orchestra Opery SND v snahe, venovať sa komornej hudbe
pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie, ktoré popri rozsiahlom
opernom a baletnom repertoári nemali doteraz v SND dostatočný priestor.

Prvý komorný koncert sezóny 2022/2023 sa uskutoční 16. októbra o 15.00 h
v spolupráci s Hummel Festom 2022.
So skladbami Johanna Nepomuka Hummela sa predstaví významný hosť,
svetoznámy slovenský kontrabasista Roman Patkoló,
spolu s hosťami a komorným ansámblom Opery SND.
Príďte si spríjemniť nedeľné popoludnia do SND!
Tešíme sa na vás každú tretiu nedeľu v mesiaci v Opernom salóne
v novej budove SND o 15.00 h.
16. 10.2022 účinkujú
Roman Patkoló / kontrabas
Krisztina Marouf / klavír
Miriam Brullová / gitara
Adam Novák / husle
Peter Dvorský / viola
Katarína Zajacová / violončelo
Juraj Pivoluska / klarinet
Program:
J. N. Hummel: Romanca pre kontrabas a klavír
J. N. Hummel: Variácie „alla Monferrina“ pre kontrabas a klavír Op. 54

22 Sep 2022

Zápisnica zo schôdze výboru Klubu priateľov Opery SND zo dňa 14.septembra 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Zápisnica zo schôdze výboru Klubu priateľov Opery SND zo dňa 14.septembra 2022

Prítomní:

PhDr. Alexandra Ostertagová, predsedníčka KPO SND, Mgr. Andrej Alberty, podpredseda KPO SND, Mária Dobročková, Mirjana Šišoláková, Prof. Ing. Jozef Šima, Mária Šmidáková, Martina Zemanová, Ing. Matúš Hornáček, PhD. sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť

Členovia výboru KPO SND sa stretli na začiatku novej sezóny 2022-2023, aby vyhodnotili prácu Klubu za predchádzajúce roky a prediskutovali plán činnosti na ďalšie obdobie. Tak ako pandémia a s ňou spojené opatrenia ovplyvnili chod celej spoločnosti, ovplyvnili aj prácu nášho Klubu. Stretávali sme sa menej, prípadne len v obmedzenom počte, oveľa zložitejšie bolo získavať hostí. V čase prebiehala aj rekonštrukcia Domu kultúry na Vajnorskej, menilo sa miesto stretávania. Zasiahla nás aj zmena vo vedení SND a známe nepopulárne opatrenia v tejto inštitúcii, a s tým spojená menšia ochota ľudí prísť medzi nás. Výbor sa však do nasledujúcej sezóny púšťa s odvahou a optimizmom.

Program:

1.Informácia o členskej základni a príprava 1. klubového stretnutia 22.9.2022

2. Program na obdobie september-december 2022

3. Stav internetovej stránky KPO SND

4. Rôzne

5. Diskusia

K bodu 1: Predsedníčka Klubu PhDr. Alexandra Ostertagová informovala o členskej základni. Podľa zoznamu je v Klube zapísaných 264 členov, členské si však v minulom roku uhradilo iba 122 z nich. Klub prijal do svojich radov 35 nových členov.  Pri nadchádzajúcom vyberaní sa bude kontrolovať aj to, či majú členovia uhradené členské za obdobie 2019-2020. Vyberať budú dvojice: Mária Dobročková-Mária Šmidáková, Jozef Šima-Martina Zemanová, Alexandra Ostertagová-Andrej Alberty.

K bodu 2: Septembrové stretnutie bude už tradične venované výberu členského príspevku na činnosť klubu.. Program na októbrové stretnutie zabezpečil Mgr. Andrej Alberty. Vystúpi skupina Jaroslava Pehala s Božidarou Turzonovovou s programom venovaným Eme Destinovej. Výbor schválil odmenu pre účinkujúcich.

Program na november a december: Andrej Alberty pozve jubilanta Ondreja Lenárda  ako hosťa na klubové stretnutie. Osloví aj nového riaditeľa Opery SND Lubora Cukra. Hostia prídu podľa toho, v ktorom termíne im to bude vyhovovať.

K bodu 3: Predsedníčka Klubu informovala o stave internetovej stránky KPO SND. Jej inováciu mal na starosti člen výboru Ing. Matúš Hornáček, PhD. Podľa jeho zistení u odborníkov, by stránka potrebovala modernizáciu, stálo by to však nemalé peniaze, ktoré Klub nemá k dispozícii. Riešenie sa odkladá na neurčito. Mária Dobročková ponúkla, že zistí inú možnosť a osloví IT pracovníka.

K bodu 4: Mgr. Andrej Alberty zadovážil a na koncerte venovanému  jubilantovi dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov odovzdal v mene KPO SND darčekový kôš .

PhDr. Alexandra Ostertagová navrhla a výbor schválil, usporiadať po dlhšej pauze zavinenej známymi okolnosťami, možnosť znovu vycestovať za operou. Ako vhodný termín, miesto a titul prichádza do úvahy v nedeľu 27.novembra t.r. o 17.00 v ND Brno Verdiho opera Nabucco v hlavnej úlohe s Daliborom Jenisom.

K bodu 5: V diskusii sa členovia výboru vrátili k uplynulému obdobiu, počas ktorého sa činnosť Klubu nie vlastnou vinou utlmila. Počas lockdownu sa to čiastočne snažili kompenzovať prof. Jozef Šima výberom zaujímavej opernej hudby a Mirjana Šišoláková rozhovormi s opernými spevákmi a dirigentmi na aktuálnu tému. Obe tieto aktivity boli prístupné na internetovom portáli KPO SND. Predsedníčka KPO poďakovala obom za ich aktivity v prospech klubu.

Diskutovalo sa aj o tom, čo v tomto období ľudia od Klubu očakávajú. Zatiaľ sa nevie, či bude SND schopné a ochotné poskytovať nám určité výhody pri návšteve predstavení. Preto predsedníčka Klubu navrhuje obohatiť pravidelné stretnutia aj o určitú osvetu zo sveta opery. Ako najvhodnejšieho na túto úlohu navrhla a výbor jej návrh schválil, Prof.Ing.Jozefa Šimu. Jeho prednášky s ukážkami sa už veľa krát osvedčili a členovia Klubu ich vysoko hodnotia.

Výbor si uvedomuje, že v budúcnosti treba počítať so zvyšovaním cien za služby účtovníčky, nájomného atď. Takéto situácie sa budú riešiť aktuálne.

Predsedníčka znovu otvorila aj otázku a uviedla aj pár možností, ako a kedy „osláviť“ 30. výročie založenia KPO SND a vydanie knihy Spoza roztrhnutej opony – nielen opernej . Tieto udalosti sa dosiaľ nepodarilo dôstojne si pripomenúť nielen kvôli vonkajším celospoločenským okolnostiam, ale aj kvôli nečakanému odchodu zakladateľky Klubu, autorky spomínanej knihy, váženej pani Allie Christy Varkondovej.

 

Úlohy pre členov výboru, vyplývajúce zo stretnutia:

1.: Počas vyberania členského vyberajúce dvojice budú u členov zisťovať, či majú záujem o novembrový zájazd do Brna a či navštevujú stránku KPO na internete.

2.:PhDr. Alexandra Ostertagová zistí v ND Brno, či je možnosť navštíviť 27.novembra predstavenie opery Nabucco a zabezpečí rezerváciu vstupeniek v počte 40 kusov.

3.:Mgr. Andrej Alberty zabezpečí hostí na november a december (Ondrej Lenárd, Lubor Cukr).

4.:Mária Dobročková zistí, či a aké sú ďalšie možnosti inovovania internetovej stránky KPO SND.

5.:Martina Zemanová vypracuje program hudobných podujatí do konca roka 2022.

6.:Mirjana Šišoláková vypracuje a rozpošle zápisnicu zo stretnutia výboru jeho členom a Prof. Ing. Jozefovi Šimovi.

Zapísala Mirjana Šišoláková

 

20 Sep 2022

BHS – ponuka koncertov zo Slovenskej filharmónie

Pridal ostertagova. No Comments

Dobrý deň,

ak by ste mali záujem navštíviť niektorý z koncertov nadchádzajúceho 57. ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti,  posielam ponuku  zvýhodnených vstupeniek  na vybrané koncerty festivalu.

Program BHS  :BHS22_skladacka_SK_12DL.pdf (351 kB)

 

Záujemcovia si ich môžu zakúpiť , resp. rezervovať   v Pokladnici SF.     Heslo: FESTIVAL. Rezervácia na vstupenky.bhs@filharmonia.sk alebo telefonicky / +421 2 20 475 293.

Pokladnica je otvorená v pondelok od 9-14, 15- 19, ut – pia 13-19.

Táto možnosť platí do vypredania rezervácie zvýhodnených vstupeniek  za 5€ .

V ponuke sú všetky koncerty okrem: Filharmonický orchester Monte Carlo – Česká filharmónia- Orchestra dell Accademia Nazionali di Santa Cecillia – Janoska Ensemble – Royal Philharmonic Orchestra

 

Ponuku nám poslala tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie, ktorej ďakujeme.

18 Sep 2022

Septembrové stretnutie členov KPO SND

Pridal ostertagova. No Comments

Prvé stretnutie členov KPO SND sa koná 22. septembra 2022 (štvrtok) v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici.

V čase medzi 16 – 18.   hodinou bude možné  uhradiť členský poplatok 10 € na novú sezónu. Nezabudnite si priniesť členský preukaz.

Tiež bude možné prihlásiť sa na zájazd  do Brna na operné predstavenie Nabucco 27. 11. 2022.  V prípade väčšieho záujmu  budú uprednostnení  členovia, ktorí majú uhradené členské príspevky.

 

10 Jún 2022

Jitka Sapara Fischerová Ad revidendum

Pridal ostertagova. No Comments

 

Dlhoročná sólistka Opery SND Jitka Sapara-Fischerová sa predstaví na sólovom recitáli v Opernom Salóne SND s programom zostaveným z výberu z piesňových cyklov Egona Kráka, Tibora Andrašovana, Viliama Figuša-Bystrého, Víťazoslava Kubičku a Roberta Schumanna. Na klavíri ju bude sprevádzať Andrea Bálešová, výber z básní prednesie člen Činohry SND Štefan Bučko.

Výber piesňového repertoáru dnešného koncertu je veľmi osobný a jeho základ tvorí slovo a vzťah interpretky k nemu. Spievané slovo má svoju myšlienku, štruktúru, nápad, emóciu, racionálny základ i melódiu. Intenzívne stretnutia Jitky Sapara Fischerovej so slovom sústreďujú všetko, čím si táto speváčka počas celej svojej kariéry získavala a stále získava publikum: ohromné psychologické i rýdzo hudobné porozumenie, neuveriteľné množstvo výrazových odtieňov. Jej výrazový register siaha od zvnútorneného parlanda až k zvrchovanému dramatizmu, dokáže nádherne vykresliť tón, jemne ho odtieňovať a v mimoriadnej harmónii s u nej snúbia pocit a intelekt, podobne ako hudba a slovo. Speváčka presvedčivo charakterizuje príbehy a povahu jednotlivých piesní, dokáže byť poeticky zasnená, úsečná, ironická, meditatívna i nepokojná. Spievané slovo v podaní Jitky Sapara Fischerovej je vzácnym hudobným i literárnym šperkom.

 

Operný salón SND

12.6. 2022   16 – 17 hod.

vstupenka 10 €

 

Program

Viliam Figuš-Bystrý Večerný zvon

Ján Hollý Stálejší dokonal sem

Egon Krák O večnosti

Lena Riečanská Život

Robert Schumann Ženská láska a život

Robert Schumann Snenie

Ľudmila Kuniková Šamková Anjelovi pomoci

Víťazoslav Kubička Trblietanie

Lena Riečanská Čarodejka

Tibor Andrašovan 4 piesne na cigánsku poéziu

 

4 Jún 2022

Pozvánka na Dni Jána Cikkera

Pridal ostertagova. No Comments

Program: Antonio Vivaldi,  Antonín Dvořák , Johannes Brahms,  Ján Cikker, Ilja Zeljenka, Vítězslav Novák, Franz Schubert, J. S. Bach, Charles Gounod, W. A. Mozart

Účinkujú:  Andrea Vizvári, soprán, Peter Michalica, husle, Viera Bartošová, klavír

 

27 Máj 2022

Svetové operné hviezdy

Pridal ostertagova. No Comments

PRETTY YENDE, soprán
Klavírny sprievod : Vanessa Garcia Diepa
Dátum : 10. 6. 2022
Čas: 19.30 h

Miesto konania: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

 

Využite ponuku od agentúry KAPOS pre členov KPO SND – 50% zľava z ceny vstupenky 29 – 59 – 89 – 109 €   Pri kúpe vstupenky  v sieti Ticketportal v kolonke Mimoriadne zľavy  vložte KAPOS promo kod : pretty22

 

 

 

Svetové operné hviezdy PRETTY YENDE | TICKETPORTAL vstupenky na dosah -  divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport

 

Juhoafrická sopranistka Pretty Yende sa vďaka osobnému šarmu, úžasným operným a sólovým vystúpeniam na celom svete rýchlo stala jednou z najjasnejších hviezd klasickej hudby.

Aktuálne je jednou z najväčších hviezd Metropolitnej opery v New Yorku. V r. 2013 tam oslnila debutom v opere Le Comte Ory (Rossini) ako kňažná Adela vedľa slávneho Juana Diega Flóreza. A potom sa už doslova sypali ponuky z celého sveta a dnes má v repertoári všetky najobľúbenejšie sopránové roly belcanta.

V sezóne 2014/15 sa predstavila v Gran Teatre del Liceu v Barcelone ako Norina v Don Pasquale (Donizetti) spievala svoju prvú Zuzanku vo Firgarovej svadbe (Mozart) v Los Angeles Opera a objavila sa ako Pamina (Čarovná flauta, Mozart) v Metropolitnej opere, Lucia (Lucia di Lammermoor, Donizetti) v Deutsche Oper Berlin.

V sezóne 2015/16 pridala Rosinu (Barbier zo Sevilly, Rossini) v Paríži, Adinu (Nápoj lásky, Donizetti) v Berlíne, Elvíru (Puritáni, Bellini) v Zürichu a spievala aj na koncertoch v Johannesburgu, Kapskom meste, vo Viedni a v Pesare, kde pravidelne spieva v rozličných postavách Rossiniho opier.

Priam epochálna bola jej premiéra v La Traviate (Verdi) v novej inscenácii v Paríži v septembri 2019. Hudobní kritici svetových médií sa predbiehali v superlatívoch. Vo februári 2020 debutovala ako Manon v rovnomennej opere Julesa Masseneta. V Bratislave zaspieva výber najkrajších árií.

 

 

 

 

16 Máj 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Dennik_Pozvanka.jpg

6 Máj 2022

Operetný koncert ku Dňu matiek

Pridal ostertagova. No Comments

12. 5 .2022 o 19:00
Mimoriadny koncert Symfonického orchestra slovenského rozhlasu s podtitulom „operetný“ predstaví pod taktovkou dirigenta Rudolfa Geriho výber obľúbenej operetnej hudby. Sólisti Adriana Galla Kohútková (soprán), Linda Ballová (soprán) a Jakub Pustina (tenor) potešia všetky matky hudbou Franza Lehára, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala či Bélu Kélera.
VSTUPENKY
https://www.ticketportal.sk/event/Koncert-ku-Dnu-matiek-operetny-koncert
Cena vstupenky je 10 €, zľavnená 5 €. Nárok na zľavu majú študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia, ako aj držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S.

4 Máj 2022

Koncert Trio PraTa

Pridal ostertagova. No Comments

7. máj 2022   18:00 hod. Mirbachov palác

Luigi Di Fino – klarinet
Paolo Cuccaro – klavír  
Bledar Zajmi – violončelo

Hosť: Michaela Zajmi – mezzosopranistka, sólistka Národného divadla Praha

Trio PraTa tvoria talianski a albánski hudobníci, ktorí rozvinuli bohatú koncertnú aktivitu v Taliansku i v zahraničí  ako sólisti a taktiež v rámci renomovaných komorných a orchestrálnych telies. Ich členovia sa vzdelávali pod vedením známych medzinárodných umelcov, pričom svoju formáciu dovŕšili na Medzinárodnej strednej škole komornej hudby v Duine, na Akadémii múzických umení v Prahe a na Národnej akadémii  Santa Cecilia v Ríme. Členovia tria získali ocenenia na mnohých národných i medzinárodných hudobných súťažiach. Môžu sa pochváliť intenzívnou koncertnou aktivitou vo významnejších koncertných sieňach sveta ako Wiener Saal a Leopold Mozart Saal v Salzburgu, Sála Filharmónie v Kyjeve, Carnegie Hall v New Yorku, Národné auditórium v Madride.

Mezzosopranistka Michaela Zajmi je sólistkou Národného divadla v Prahe. Získala množstvo ocenení v národných súťažiach , spolupracovala s viacerými českými orchestrami. Pravidelne vystupuje v Japonsku s Operou pražského Národného divadla.

Na koncerte zaznejú diela Rossiniho, Pucciniho, Tostiho, Simaka, Kovácsa a Janáčka.

Organizátor : Istituto Italiano di Cultura, Bratislava

V spolupráci s : Galleria Civica di Bratislava

Vstup : voľný – do obsadenia miest v sále

 

 

4 Máj 2022

Pozvánka na koncert 9.5. 2022 19:00 Slovenská filharmónia

Pridal ostertagova. No Comments

Po zážitku z dokumentárneho filmu Peter Dvorský ponúkame ďalší výnimočný zážitok.

Prijmite pozvánku na koncert venovaný 77. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny a obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Eduard Heger.

Marián Turner, Generálny riaditeľ SF a herec Štefan Bučko pripravili video pozvánku na koncert.

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, dirigent
Štefan Bučko recitátor 
Josef Suk
Dmitrij Šostakovič
Roman Berger
Valentin Silvestrov
Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a
Komorná symfónia c mol, op. 110a
Post scriptum
Modlitba za Ukrajinu
Pavol Országh Hviezdoslav Krvavé sonety (výber z cyklu)

Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!“ Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a českého skladateľa Josefa Suka je súčasťou voľného triptychu, reflektujúceho 1. svetovú vojnu. V Meditácii autor odkazuje k tradícii českej kultúry cez osobnosť významného svätca. Komorná symfónia, op. 110a Dmitrija Šostakoviča – jedno zo skladateľových najsugestívnejších diel – patrí medzi tzv. vojnové diela a je venovaná obetiam vojny a fašizmu. Vojnové udalosti a nápis z varšavského geta „Verím v slnko, aj keď nesvieti. Verím v lásku, aj keď ju necítim. Verím v Boha, aj keď mlčí.“, stoja za kompozíciou Romana Bergera. Modlitbu za Ukrajinu napísal Valentin Silvestrov v roku 2014 pre miešaný zbor v reakcii na vtedy aktuálne demonštrácie a nepokoje počas Euromajdanu. Žiaľ, slová „Pane, ochraňuj Ukrajinu. Daj nám silu, vieru a nádej…“ sú dnes opäť aktuálne a vyznievajú ešte srdcervúcejšie. Na koncerte zaznie jej orchestrálny aranžmán.
Charizmatický Ewald Danel vedie už viac ako dvadsať rokov Slovenský komorný orchester – teleso, ktoré na Slovensku už roky udržiava tradíciu komornej hry. Recitácia Hviezdoslavových Krvavých sonetov v podaní špecialistu Štefana Bučka bude príjemným ozvláštnením večera, dôjde tak k prepojeniu reflexií vojnových udalostí v literárnom i hudobnom umení.

Pre členov KPO SND vstupenka 3 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Apr 2022

Don Carlo a Juraj Valčuha v SND

Pridal ostertagova. No Comments

Vážení členovia Klubu priateľov opery,

srdečne vás pozývame na debutové účinkovanie fenomenálneho slovenského dirigenta Juraja Valčuhu v Slovenskom národnom divadle.
Opera SND pod jeho vedením uvedie operu Don Carlo, jedno z vrcholných diel Giuseppe Verdiho – fascinujúcu intímnu drámu na pozadí monumentálnej historickej fresky, ktorej dal v Opere SND elegantnú minimalistickú scénickú podobu slovinský režisér Diego de Brea.

 Strhujúca hudobná dráma Dona Carla túžiaceho po slobode a láske, inšpirovaná dielom Friedricha Schillera, je napriek ukotveniu v 16. storočí hlboko emocionálna a nadčasová.
Hudobnú kvalitu opery umocní taktovka slovenského dirigenta, bratislavského rodáka, Juraja Valčuhu excelujúceho na svetových pódiách, súčasného hudobného riaditeľa najstaršieho talianskeho operného domu Teatro di San Carlo v Neapole a hudobného riaditeľa Houstonských symfonikov v americkom štáte Texas.
Dirigent Juraj Valčuha povedie hviezdne obsadenie domácich sólistov – tenoristu Tomáša Juhása v titulnej úlohe, sopranistku Jolanu Fogašovú ako Alžbetu z Valois a mezzosopranistku Moniku Fabianovú ako princeznú Eboli. Peter Mikuláš sa predstaví ako kráľ Filip II. a Jozef Benci ako Veľký inkvizítor. Hviezdne obsadenie uzatvára barytonista Daniel Čapkovič ako Rodrigo.
 
Verdiho opera Don Carlo so sólistami, orchestrom a zborom Opery SND sľubuje pod taktovkou Juraja Valčuhu výnimočný zážitok vo štvrtok 5. mája a v sobotu 7. mája 2022 o 18.00 h v novej budove SND.
Pre členov KPO SND platí mimoriadna ava 50 % na všetky kategórie oba termíny predstavenia,ktorú si je možné uplatniť priamo v pokladnici SND

SND pozýva - Giuseppe Verdi: Don Carlo pod taktovkou svetovo uznávaného  slovenského dirigenta Juraja Valčuhu » Ministerstvo kultúry Slovenskej  republiky

27 Apr 2022

Pozvánka na tlačovú besedu Opery SND

Pridal ostertagova. No Comments

Tlačová beseda sa uskutoční

vo štvrtok 28. 4. 2022 o 14. hodine pred historickou budovou SND v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.

Téma: Súčasné vedenie SND pochováva erbovú inštitúciu Slovenska – prvú opernú scénu

Budeme radi, ak prijmete pozvanie

Juraj Peter, sólista Opery SND od roku 1986, v  mene sólistov Opery SND

25 Apr 2022

Pozvánka do kina

Pridal ostertagova. No Comments

Pozývame členov KPO SND  na premietanie dokumentu o legende  slovenskej opery Petrovi Dvorskom.

Za realizáciou filmu stojí  moderátorka aj režisérka Iveta Malachovská.

Termín: 2.máj 2022  (pondelok)   16:00

Miesto: kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie

Vstupenky hradí členom KPO SND.

Záujemcovia, ktorí sa nestihli prihlástiť osobne na klubovom stretnutí, sa môžu ešte prihlásiť mailom na cicero12@centrum.sk najneskôr do piatka 29.4. 2022

Podujatie je iba pre členov KPO SND, pri vstupe sa treba preukázať klubovým preukazom.

 

Peter Dvorský - O slovenskej hudbe | Hudobne Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Apr 2022

Slovenská filharmónia pozýva

Pridal ostertagova. No Comments

Milí  členovia Klubu priateľov Opery SND,

radi by sme vás opäť pozvali na koncerty  do Slovenskej filharmónie!

Symfonické koncerty pokračujú tento týždeň, vo štvrtok a piatok 28. a 29. apríla. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou bývalého šéfdirigenta Emmanuela Villauma, ktorý zastával tento post v rokoch 2009-2016. V súčasnosti je hudobným riaditeľom a šéfdirigentom PKF — Prague Philharmonia a hudobným riaditeľom Opery Dallas. Spolupracuje s opernými domami ako Metropolitná opera, či Royal Opera House. Tentokrát v jeho naštudovaní zaznejú diela Richarda Wagnera, Franza Liszta a Hectora Berlioza. Koncerty sa začnú o 19.00.

Zvýhodnené vstupné 5 €

V nedeľu 1. mája 2022 cyklus Organové koncerty zavŕši popredný český organista Pavel Kohout s inšpiratívnym programom siahajúcim od Bacha až po českú hudbu 21. storočia. Program predvedie na kráľovskom nástroji v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, ktorý patrí k najväčším píšťalovým organom na Slovensku. Koncert sa uskutoční o 16.00.

Zvýhodnené vstupné  2 €

Vstupenky si môžete zakúpiť v Pokladnici SF počas celého týždňa, na základe vášho preukazu Klubu priateľov Opery.

Pokladnica je otvorená v pondelok od 9-14 a v ostatné pracovné dni od 13-19.00.

21 Apr 2022

Aprílové klubové stretnutie

Pridal ostertagova. No Comments

Členom KPO SND pripomíname, že stretnutie v mesiaci apríl sa koná

21. apríla 2022 o 16. hodine v  Stredisku kultúry Vajnorská

Hostia:  Ján Ďurčo, barytón, sprevádza Milada Synková

 

1 .Objednané knihy Spoza roztrhnutej opony  budú doručené  na stretnutí v máji

2. Film Peter Dvorský – prihlásenie sa na premietanie  2. mája

3. Info o stretnutiach v máji a júni, letná aktivita Sankt Margarethen

4. Návrhy a pripomienky členov

 

15 Apr 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Veľkonočné vinše | Tvorivo s deťmi | Vychovávame | Babetko.Rodinka.sk

Prajeme Vám príjemné a v dobrom zdraví a pohode prežité veľkonočné sviatky

12 Apr 2022

Operné predstavenia v SND

Pridal ostertagova. No Comments

Pre členov KPO SND mimoriadna zľava 50%   na všetky kategórie na oba veľkonočné termíny opery Sedliacka česť / Komedianti – 14. 4. a 16. 4.  Členovia KPO SND si môžu uplatniť zľavu priamo v pokladnici SND na všetky kategórie miest v sále (členský preukaz).

Koncert Štefana Margitu – 20. 4. 2022 o 19.00h – hosťom Štefana Margitu je Simona Šaturová, odznejú na ňom slávne operné, operetné a muzikálové melódie.

Na tento koncert platí zľava 10 %, ktorú si môžete uplatniť priamo v pokladnici SND.

https://snd.sk/predstavenie/13856/koncert-stefana-margity-a-jeho-hosta-simony-houda-saturovej/2022-04-20/19-00

V mesiaci apríl zároveň prebieha kampaň na podporu duševného zdravia ´Vezmi svoju hlavu do divadla´ v rámci ktorej platí na všetky predstavenia SND zľava 10 % .

 

23 Mar 2022

Pozvánka z Cikkerovho múzea

Pridal ostertagova. No Comments

22 Mar 2022

La traviata

Pridal ostertagova. No Comments

Milí priaznivci opery, 
 
prijmite pozvánku na jednu z najslávnejších opier Giuseppe Verdiho La traviata. Majstrovské dielo, ktoré patrí k divácky najobľúbenejším operám vôbec a je plné priezračnej a dojímavej hudby.
Opera SND dielo uvedie 23. marca 2022 (streda) vo hviezdnom sólistickom obsadení.V úlohe Violetty Valéry uvidíte Adrianu Kučerovú (bola nedávno hosťom v KPO SND), v postave   Alfreda Germonta sa predstaví Pavol Bršlík,  rolu jeho otca Giorgia Germonta stvárni a zaspieva Filip Tůma (prisľúbil  sa ako hosť v KPO v júni). Dirigovať bude  Robert Jindra.
 
Opera SND uvedie La traviatu tento týždeň aj v sobotu 26. marca. V hlavných úlohách sa predstavia Adriana Kučerová, Ondrej Šaling a Filip Tůma pod taktovkou dirigenta Enrica Dovica.
Vstupenky na predstavenia si môžete zakúpiť online na www.snd.sk alebo v pokladnici SND každý deň od 11.00 do 19.00 h.
 
 Dovidenia v opere!

20 Mar 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Priatelia, srdečne Vás pozývame na najbližšie hudobné podujatia v bratislavskej Redute. Vstupenky si môžete zakúpiť v Pokladnici SF (po 9.00-14.00, ut – pia 13.00-19.00) alebo  online na navstevnik.sk.

 
Symfonický koncert v Slovenskej filharmónii pokračuje už túto stredu 23. marca 2022 o 19.00. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina.
Túto stredu máte jedinečnú možnosť vypočuť si program koncertu,  s ktorými sa náš orchester so šéfdirigentom predstavia na umeleckom turné v rakúskych a nemeckých mestách.

 

Vo štvrtok 31. marca a piatok 1. apríla  2022  o 19.00 vás pozývajú do Koncertnej siene SF členovia Slovenského komorného orchestra. Uvedú cyklus husľových koncertov Štvoro ročných období Antonia Vivaldiho a Štvoro ročných období v Buenos Aires Argentínčana Astora Piazzollu. Sólistom večerov bude Dalibor Karvay. Tento populárny program uzavrie marcovú ponuku  koncertov a otvorí apríl bohatý na hudobné podujatia v bratislavskej Redute.
Pekné zážitky s krásnou hudbou.

9 Mar 2022

Ponuka koncertov Slovenskej filharmónie pre členov KPO SND

Pridal ostertagova. No Comments

Milí  členovia Klubu priateľov Opery SND,

radi by sme vás pozvali na symfonické štvrtky a piatky (10. a 11. marca 2022 pod taktovkou Jamesa Judda, bývalého šéfdirigenta Slovenskej filharmónie, v ktorého naštudovaní zaznie monumentálna 8. symfónia Antona Brucknera.

„Gigantická a nádherne hlboká 8. Brucknerova symfónia má medzi jeho symfóniami a v rámci celého orchestrálneho repertoáru veľmi dôležité miesto. Skladba obsahuje veľkú vieru v ľudského ducha. Nie je otázkou, či ste ako Anton Bruckner hlboko veriaci človek. V čokoľvek veríte, veríte v ľudského ducha, veríte v schopnosť ľudstva prežiť a dostať sa na nadpozemské miesto. Táto hudba nás tam zavedie. V skladbe si môžete vypočuť nádherné Adagio, jedno z najkrajších vôbec. Na koncertoch odznie dielo samostatne, pretože zážitok z neho je jedinečný a existuje len sám osebe,“ hovorí o symfónií James Judd.

Ponúkame vám na tieto termíny zľavnené vstupné.

10. a 11. marca – 4 € / vstupenka 

(plné vstupné je 13 a 10 €)

Zakúpiť si ich môžete v Pokladnici SF, povedzte ZĽAVNENÉ VSTUPNÉ. Otvorená je vo štvrtok a piatok od 13 – 19.00.

Na základe aktuálnej vyhlášky sa koncerty konajú v režime „ZÁKLAD“. Koncerty sú dostupné pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na ich očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

Aj v režime „ZÁKLAD“ naďalej platí  dodržanie všetkých hygienických nariadení. V priestoroch Slovenskej filharmónie a v Pokladnici SF je naďalej  nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

S pozdravom

Martina Tolstova

tlačová tajomníčka SF

22 Feb 2022

Čert a Káča v SND

Pridal ostertagova. No Comments

Milí priaznivci opery, 
 
ostáva už len niekoľko dní do  novej premiéry Dvořákovej rodinnej opery Čert a Káča  v Opere SND
na motívy českej ľudovej rozprávky o múdrom Jirkovi, drzej Káči a prešibanom Čertovi Marbuelovi.
 
Veľkovýpravná a dynamická inscenácia v réžii mladej režisérky Zuzany Fischer a v hudobnom naštudovaní Martina Leginusa je okrem pôsobivej hudobnej stránky plná fantastických kostýmov, tanca, ale aj akrobatických a parkúrových kúskov.
 
Premiéry sa konajú
v sobotu 26. februára o 19. hodine
v nedeľu 27. februára o 17 .hodine
Prvá repríza v utorok 1. marca o 19. hodine.
Vstupenky si môžete zakúpiť online na www.snd.sk alebo v pokladnici SND každý deň od 11.00 do 19.00 h. 
 
Ak si kúpite vstupenky na Čerta a Káču, nezabudnite sa zapojiť aj do  súťaže o detskú divadelnú krabičku, ktorá trvá do 1. marca. Stačí, ak  na mail info@snd.sk pošlete sken Vašich vstupeniek. Štatút súťaže si môžete prečítať tu: https://snd.sk/sutaze
OBSADENIE PREMIÉR:
Sobota 26. februára 2022 o 19.00 h 
Káča – Katarína Flórová
Jej mama – Jitka Sapara-Fischerová
Čert Marbuel – Michal Onufer
Ovčák Jirka – Ondrej Šaling
Kňažná – Jolana Fogašová
Lucifer – Jozef Benci
 
Nedeľa 27. februára 2022 o 17.00 h
Káča – Monika Fabianová
Jej mama – Denisa Šlepkovská
Čert Marbuel – Daniel Čapkovič
Ovčák Jirka – Peter Račko
Kňažná – Eva Hornyáková
Lucifer – Peter Mikuláš

 

19 Feb 2022

Informačník

Pridal ostertagova. No Comments

Do pozornosti členov KPO SND dávame aktuálne zaujímavé podujatia. Dúfame, že Vás potešia a spríjemnia voľné chvíle.

 

V nedeľu 20. februára 2022 o 10:30 hod  MATINÉ k pripravovanej premiére Čert a Káča v Opernom salóne SND, srdečne pozývame!

Rádio Devín, nedeľa 20.2. 17:00  Relácia Túto hudbu mám rád, redaktor Vlado Franc zaradil  reprízu relácie z roku 2004 s pani Alliou Christou Varkondovou, zakladateľkou nášho klubu. Príjemné počúvanie.

 

KOMORNÉ KONCERTY v SND – celkom  3, účinkujú vždy členovia orchestra SND v rôznom zložení.

Prvý z koncertov bude už túto nedeľu 20. 2. 2022 o 16.00 h v Opernom salóne SND. Naživo bude streamovaný aj cez kanál YouToube zdarma.

Viac informácií + program nájdete tu: https://snd.sk/predstavenie/13765/komorne-koncerty/2022-02-20/16-00

Ďalšie termíny sú plánované na 10. 4 . 2022 a 22. 5. 2022 obidva o 16.00 h v Opernom salóne SND.

 

20. 4. 2022 / 19.00 hKONCERT ŠTEFANA MARGITU a jeho hosťa SIMONY HOUDA ŠATUROVEJ - https://snd.sk/predstavenie/13856/koncert-stefana-margity-a-jeho-hosta-simony-houda-saturovej/2022-04-20/19-00

20. 5. 2022 / 19.00 h – KONCERT ČAROVNÉ NOCI V OPERE - Ruggiero Leoncavallo: Májová noc, Bohuslav Martinů: Kouzelné noci, Camille Saint-Saëns: Perzská noc https://snd.sk/predstavenie/13865/koncert/2022-05-20/19-00

Do pozornosti dávame aj mimoriadne koncertné uvedenie opery Jána Cikkera: VZKRIESENIE v 2 termínoch 1. a 3. 4. o 19.00 h.

https://snd.sk/predstavenie/13850/vzkriesenie/2022-04-01/19-00

 

 

16 Feb 2022

Klubové stretnutie 17. 2. 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Pripomíname termín aktuálneho klubového stretnutia členov KPO SND

17.2. 2022  16:00 Stredisko kultúry Vajnorská 21

Hostia stretnutia: sopranistka Adriana Kučerová, Róbert Pechanec

 

Adriana Kučerová – Wikipédia

 

Na stretnutí bude možnosť objednať si jedinečnú publikáciu Spoza roztrhnutej opony, ktorá vyšla k storočnici SND a 30. výročiu KPO SND

Autorka Allia Christa Varkondová, dlhoročná archivárka Opery a Baletu SND, publicistka a členka Slovenskej hudobnej únie muzikológov, zakladateľka Klubu priateľov Opery

428 strán s  množstvom informácií a fotografiií o SND a jeho umelcoch

Cena 35€

Úhrada a prevzatie objednanej knihy na marcovom klubovom stretnutí  17. 3. 2022

Zomrela Allia Christa Varkondová, zakladateľka Klubu priateľov Opery SND -  Opera Slovakia

10 Feb 2022

Do SND zavítal nový návštevník

Pridal ostertagova. No Comments

Pred Slovenským národným divadlom pobehoval diviak!

3 Feb 2022

Termíny stretnutí KPO SND

Pridal ostertagova. No Comments

V jarnej časti sezóny sú naplánované termíny klubových stretnutí v tieto dni:

17. 2.

17.3.

21.4.

19.5.

16.6.

Miesto konania: Stredisko kultúry Vajnorská 21

Čas 16:00

Stretnutia sa budú konať  podľa aktuálnej situácie a podmienok podľa Vyhlášky k organizácii kultúrnych podujatí.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie.

Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné osobné stretnutia.

25 Jan 2022

Rusalka 25. január 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Na dnešné predstavenie Dvořákovej opery Rusalka platí seniorská zľava  70%  zo vstupenky, ktorú si môžete uplatniť priamo v pokladnici SND po predložení občianskeho preukazu.

Ako očarujúca vodná víla sa predstaví Eva Hornyáková

Cudzia kňažná Jolana Fogašová
Vodník Jozef Benci
Prvá lesná žienka Andrea Vizvári
Druhá lesná žienka Eva Dovcová
Tretia lesná žienka Terézia Kružliaková
Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 10 minút s dvoma prestávkami
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V zmysle aktuálnych protipandemických opatrení sa môžu na návšteve divadelného predstavenia v SND zúčastniť len osoby KOMPLETNE ZAOČKOVANÉ a tie, ktoré ochorenie covid PREKONALI pred nie viac ako 180 dňami.

20 Jan 2022

Operné predstavenia v Opere SND

Pridal ostertagova. No Comments

La traviata
 
Nová La traviata, ktorú dokonca niektorí umelci označili v novinárskej ankete za kultúrny počin minulého roka, sa po svojej premiére na konci októbra pre pandemickú situáciu dlho na javisku SND neohriala. V januári je však opäť v ponuke, nenechajte si ju ujsť!
 
Majstrovskú operu Guiseppe Verdiho uvedie SND  22. a 28. januára o 19.00. V úlohe Violetty Valéry uvidíte Marianu Sajko, v role jej milenca Alfreda Germonta sa predstaví Ondrej Šaling.
Postavu Giorgia Germonta zaspieva Filip Tůma. Dirigovať bude taliansky dirigent Enrico Dovico
 
Rusalka
 
Nádhernú veľkovýpravnú operu Rusalka môžete vidieť  25. januára o 19.00 hod. V hlavnej úlohe vodnej víly sa predstaví Katarína Juhásová Štúrová. Jej životnú lásku, princa, pre ktorého
je Rusalka ochotná obetovať všetko, stvárni speváčkin manžel Tomáš Juhás. Dvořákova romantická hudba bude znieť pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa
 
Vstupenky na predstavenia si môžete zakúpiť online alebo v pokladnici SND každý deň
od 11.00 do 19.00 hod. Ak Vám ostali vstupenky zo zrušených predstavení, môžete
si ich v pokladnici SND vymeniť za nové vstupenky.

12 Jan 2022

Novoročný koncert členov Operného štúdia SND

Pridal ostertagova. No Comments

Novoročný koncert členov Operného štúdia SND, už tento piatok 14. 1. 2022 o 19.00 h v Opernom salóne, ktorý je veľmi príjemným komorným priestorom s malou kapacitou.

Na koncerte Operného štúdia SND sa frekventanti aktuálneho druhého cyklu predstavia v repertoári zostavenom z duchovnej a sakrálnej tvorby skladateľov od baroka po 20. storočie.

 
Koncertu predchádzala séria tematických workshopov s lektormi Markétou Cukrovou a Petrom Mikulášom, hlasovým pedagógom Ahmadom Hedarom a pohybovou lektorkou Andreou Miltnerovou. Pod ich odborným vedením analyzovali party vybraných diel, venovali sa ich naštudovaniu, princípom štýlovej interpretácie, hlasovým cvičeniam, eliminácii chýb i dobovým pohybovým prostriedkom vyjadreným cez gesto.
Dramaturgia Marek Mokoš. Za klavírneho sprievodu Andrey Bálešovej sa predstavia Linda Mellenová, Pavla Mlčáková, Zoya Petrova, Belinda Sandiová, Robin Červinek, Jinxin Chen, Martin Morháč a Pavol Mucha.
Program
George Frideric Handel Messiah
Why do the nations so furiously rage together
Robin Červinek
Johann Sebastian Bach Kantate Nr. 82 „Ich habe genug“
Ich habe genug
Jinxin Chen
Antonio Vivaldi Gloria in D
Qui sedes ad dexteram Patris
Pavla Mlčáková
Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater
Vidit suum dulcem natum, n.6
Belinda Sandiová
Joseph Haydn Die Schöpfung
Rollend in schäumenden Wellen
Jinxin Chen
Joseph Haydn Die Schöpfung
Mit Würd und Hoheit angetan
Pavol Mucha
Wolfgang Amadeus Mozart Große Messe in c-moll
Et incarnatus est
Zoya Petrova
Wolfgang Amadeus Mozart Vesperae solennes de confessore
Laudate Dominum
Belinda Sandiová
Gioacchino Antonio Rossini Petite messe solennelle
O salutaris hostia
Linda Mellenová
Gioacchino Rossini Petite messe solennelle
Agnus Dei
Pavla Mlčáková
Sandiová, Mellenová, Mucha, Morháč
Sergej Rachmaninov
U vrat obiteli svyatoy
Jinxin Chen
Bohuslav Martinů Polní mše
Od pobřeží, jež nejsou má, hlas můj se, Pane, k Tobě zdvihá
Robin Červinek
Giacomo Puccini
Salve Regina
Linda Mellenová
Felix Mendelssohn-Bartholdy Elias
Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels
Martin Morháč
Felix Mendelssohn-Bartholdy Elias
Es ist genug
Martin Morháč
Wolfgang Amadeus Mozart Exsultate, jubilate
Alleluja
Zoya Petrova
Vstupenka 10 € v pokladnici divadla
Do divadla budú môcť prísť osoby OP (zaočkované, alebo ktoré ochorenie covid-19 prekonali nie viac než pred 180 dňami)
Pri vstupe do divadla treba mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
Pre divadlo aktuálne platí do 50% kapacity.

12 Jan 2022

Rozhovory o opere v podcastoch SND

Pridal ostertagova. No Comments

SND – Sme Národné • A podcast on Anchor

Podcast Slovenského národného divadla SME NÁRODNÉ je Činohra, Opera i Balet spolu na jednom mieste. Dozviete sa, čomu sa členovia a členky SND venujú, keď práve nestoja na javisku. Podcasty jednotlivých súborov -činohra, opera, balet -  otvárajú dvere do zákulisia celkom iným spôsobom.

Vypočujte si zaujímavé rozhovory o opere, ale nielen o nej.  Účastníkmi rozhovorov sú dramaturg Opery SND, dirigenti, speváci. Stačí jeden klik na link

https://podcasty.sme.sk/t/8657/podcast-snd-sme-narodne

 

V ponuke opery sú podcasty:

G. Verdi: La traviata – Adriana Kučerová, Branko Ladič

G. Puccini – Tosca, Martin Leginus o Pucciniho opere Tosca s dirigentom Ondrejom Olosom

Dvořákova Rusalka – o hudobnom diele, ktoré nepodlieha inflácii

Interview s Antonínom Dvořákom 120 rokov po premiére Rusalky

 

Prajeme príjemné a obohacujúce počúvanie

 

 

5 Jan 2022

La traviata v SND online

Pridal ostertagova. No Comments

 
Milí priaznivci opery,
 
Na spríjemnenie Trojkráľového večera 6. januára o 20.00 hod. prijmite ponuku ONLINE záznamu aktuálnej premiérovej produkcie opery G. Verdiho La traviata talianskeho inscenačného tímu
pod vedením režiséra Roberta Catalana vo hviezdnom sólistickom obsadení.
 
Priamo k Vám domov prostredníctvom online záznamu zavítajú sopranistka Adriana Kučerová ako Violetta Valéry, tenorista Pavol Bršlík ako Alfredo Germont a španielsko-americký barytonista Daniel Luis de Vicente ako jeho otec Giorgio Germont. 
Ďalej účinkujú: Monika Fabianová, Adriana Banásová, Martin Gyimesi, Pavol Remenár, Martin Morháč, Ján Galla, Jiří Zouhar, Dmytro Dubrovskyy, Daniel Hlásny a Juraj Bendik.
 
Teší sa na Vás orchester a zbor Opery SND pod taktovkou dirigenta Roberta Jindru.
 
Na sledovanie záznamu predstavenia sa môžete prihlásiť kedykoľvek v čase jeho trvania, pričom
ho budete môcť sledovať od začiatku do konca a bez teritoriálneho obmedzenia.
 
Záznam je so slovenskými a anglickými titulkami.
Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok!
Cena vstupenky na Návštevník Online: 10 €

1 Jan 2022

Peter Dvorský 70

Pridal ostertagova. No Comments

Peter Dvorský 70

Sobota 1.01.2022

STV 2     21:09 – 23:07

HD

Koncertom operných árií pozdravili jubilanta Petra Dvorského spevácke hviezdy svetových operných scén a kolegovia z Opery SND.
Svetová operná legenda, tenorista Peter Dvorský 25. septembra 2021 oslávil významné životné jubileum. V deň jeho 70. narodenín sa jeho dlhoročná domovská scéna Opera Slovenského národného divadla usporiadala koncert operných árií. Na účinkovanie prijali pozvanie svetové operné hviezdy Piotr Beczała, Jorge de León, Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Miroslav Dvorský, Petr Nekoranec, Jolana Fogašová, Eva Hornyáková, Tomáš Juhás, Michal Lehotský. Orchester Slovenského národného divadla dirigoval Ondrej Lenárd.
Peter Dvorský | Galéria - Z filmu | ČSFD.sk

1 Jan 2022

Zdravý, šťastný, pokojný a normálny rok 2022

Pridal ostertagova. No Comments

Novoročný koncert ONLINE

2. 1. 2022 (nedeľa) o 19:00
Koncertná sieň SF

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Koncert môžete sledovať zdarma.

 

Účinkujú:

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Eva Bodorová
soprán
Ondrej Šaling tenor

Program:

Operné a operetné árie a zbory
Giuseppe Verdi Nabucco, predohra k opere
Giuseppe Verdi Vedi! le fosche, zbor Cigánov z 2. dejstva opery Trubadúr
Giuseppe Verdi È strano!.. è strano!.. Sempre Libera, scéna a ária Violetty z 1. dejstva opery La traviata
Piotr Iľjič Čajkovskij Vot tak sjurpriz, valčík a zbor z 2. dejstva opery Eugen Onegin
Georges Bizet La fleur que tu m’avais jetée, ária Dona Josého z 2. dejstva opery Carmen
Camille Saint-Saëns Bacchanalia z 3. dejstva opery Samson a Dalila
Alexander Borodin Polovecké tance z 2. dejstva opery Knieža Igor
Gejza Dusík Hrnčiarsky bál, predohra k operete
Emmerich Kálmán Lustige Zigeunerweisen / Höre ich Zigeunergeigen, vstupný zbor a ária Marice z operety Grófka Marica
Emmerich Kálmán Wenn es Abend wird, pieseň Tassila z 1. dejstva operety Grófka Marica
Emmerich Kálmán Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland, vstupná pieseň Sylvie z 1. dejstva operety Čardášová princezná
Franz Lehár Dein ist mein ganzes Herz, pieseň Princa Su-Čonga z 2. dejstva operety Zem úsmevov
Franz Lehár Meine Lippen, sie küssen so heiss, pieseň Giuditty zo 4. dejstva operety Giuditta
Franz Lehár Lippen schweigen, duet Hany a Danila z 3. dejstva operety Veselá vdova
Gejza Dusík Ej, to je mrcha chlap, ktorý nechce tancovať, zbor z operety Hrnčiarsky bál
Gejza Dusík Slovenský tanec z operety Hrnčiarsky bál
Gejza Dusík Tá modrá ruža vám povie, duet Edmonta a Sylvy z operety Modrá ruža
Gejza Dusík Pieseň o rodnej zemi z operety Hrnčiarsky bál

Prelom nového a starého roka predstavuje pre mnohých magický čas. Spomíname, bilancujeme, hodnotíme, čo sme mohli možno urobiť inak, lepšie. Zároveň očakávame, akú pestrú paletu nových zážitkov a životných okolností prinesie ďalší rok, dávame si nové predsavzatia a aspoň istý čas sa opäť snažíme byť lepšími ľuďmi. Hudba má magickú moc, je schopná dostať sa človeku takzvane pod kožu, podnietiť k hlbším emóciám, poskytnúť priestor pre aspoň dočasné vystúpenie zo životného kolotoča, vychutnanie si krásy okamihu… Pre mnohých sú práve operné či operetné árie a zbory to najpôsobivejšie.
Peter Valentovič ako popredný slovenský dirigent pravidelne účinkuje s hlavnými domácimi orchestrami, ako aj na renomovaných zahraničných koncertných a operných pódiách. Eva Bodorová poslucháčka Vysokej školy múzických umení, absolvovala dvojročný štipendijný pobyt v opernom štúdiu súboru Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe a objavuje sa pravidelne na prestížnych domácich a medzinárodných operných a koncertných pódiách. Meininger Staatstheater bolo v rokoch 2016 až 2021 domovskou opernou scénou tenoristu Ondreja Šalinga, ktorý je od sezóny 2021/2022 opäť interným sólistom SND a môžeme ho tu počuť ako Alfreda v La traviate, Radamesa v Aide či Dona Ottavia v Donovi Giovannim.

Prajeme pekné zážitky a správny krok do nového roka

Přehled: Silvestrovské a novoroční ohňostroje v Plzeňském kraji. Někde bude  videomapping – Plzeňoviny.cz

 

 

 

20 Dec 2021

Vianoce

Pridal ostertagova. No Comments

17 Dec 2021

Vianočný koncert SF online

Pridal ostertagova. No Comments

Online Vianoce so Slovenskou filharmóniou - Webnoviny.sk

 

 

Tradičné koledy a obľúbené skladby od autorov komponujúcich naprieč štýlmi majú svoje neoddeliteľné miesto počas vianočných sviatkov.
Rastislav Štúr, dlhoročný šéfdirigent Opery SND, pravidelne spolupracuje aj so Slovenskou filharmóniou. Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením dirigentky, zakladateľky i manažérky Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka, pedagóga Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, koncertuje doma i v zahraničí a nahráva pre film a televíziu. Michaela Šebestová je stálou hosťujúcou sólistkou Opery SND i Štátnej opery v Banskej Bystrici a na svojom konte má viacero úspechov zo speváckych súťaží.

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk


Leroy Anderson Vianočný festival / Christmas Festival
Ľubica Čekovská Dnešný deň sa radujme, Dobrý pastier sa narodil (upr.)
Zdeněk Macháček Zmes vianočných kolied (upr.)
Edvard Hagerup Grieg Peer Gynt, hudba k dráme Henika Ibsena
Ranná nálada
Solveigina pieseň
Franz Schubert Mille cherubini in coro, D. 498
Leroy Anderson Trubkárova uspávanka / The Trumpeter’s Lullaby
Vladimir Vavilov / Giulio Caccini Ave Maria
Leroy Anderson Jazda saní / Sleigh Ride
Latinský hymnus Adeste fideles
Tomaso Albinoni Adagio g mol
Johann von Herbeck
Pueri concinite
Leroy Anderson Zabudnuté sny / Forgotten Dreams
César Franck Panis angelicus
John Rutter For the Beauty of the Earth
Franz Xaver Gruber Tichá noc

16 Dec 2021

Smutná správa

Pridal ostertagova. No Comments

 

 

Allia Christa Varkondová: K významným výročiam Klubu priateľov Opery a SND  som napísala knihu - Opera Slovakia
 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 14. decembra 2021 nečakane odišla na večnosť

pani PhDr. Allia Christa Varkondová

zakladateľka KPO SND

dlhoročná pracovníčka Opery SND, publicistka a členka Slovenskej hudobnej únie muzikológov. S jej menom sa spája založenie Klubu priateľov Opery SND vo februári 1990 na podporu záujmu o Operu SND,o jej tvorcov a interpretov. Po 19- ročnom vedení klubu sa ako jeho zakladateľka, organizátorka a moderátorka v októbri 2008 vzdala funkcie prezidentky klubu, ale naďalej zostala jeho čestnou predsedníčkou a klub funguje doposiaľ.

Dlhých 40 rokov pracovala v archíve Opery SND. Operu a SND milovala. Fascinovala ju spolupráca s každou osobnosťou v divadle – od hudobných skladateľov, dirigentov, režisérov, operných sólistov, orchestrálnych hráčov, na čo mala nezabudnuteľné spomienky, ktoré sa jej často vynárali najmä po odchode zo SND.

V roku 2020 autorsky zostavila a vydala publikáciu Spoza roztrhnutej opony, ktorá mapuje 30-ročnú históriu KPO SND, dokumentuje pravidelné stretnutia členov klubu s umelcami, ich portréty, vyjadrenia. V knihe sa nevenuje len opernému klubu, ale keďže vyšla v  roku 100. výročia založenia Opery SND, kniha je zároveň ponorom do diania v súvislosti s Operou SND v časoch od rekonštrukcie historickej opernej budovy,  prihliada na zachytenie živého umenia pôvodnej generácie operných umelcov a históriu opery na Slovensku až po otvorenie novej budovy SND.

Plánovali sme spolu oslavu 30. výročia založenia KPO SND, pre pandemickú situáciu sa nemohla uskutočniť. Je nám smutno. Zakladateľka klubu odchádza. Veríme, že Klub priateľov opery bude pokračovať v tom, čo začala a uchová si stálu spomienku na svoju zakladateľku.

Zbohom, milá Allia, ďakujeme, že si bola s nami a my sme mohli byť s Tebou. Nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

Klub priateľov opery Slovenského národného divadla

 

Posledná rozlúčka bude v sobotu 18.12.2012 v Novej Bani.

Venujte jej, prosím, tichú spomienku.

 

13 Dec 2021

Decembrové klubové stretnutie

Pridal ostertagova. No Comments

Milí priatelia,

tešili sme sa, že spolu i s našimi hosťami, ktorých sme pozvali na decembrové stretnutie, prežijeme pekné a slávnostné chvíle.  Žiaľ, aktuálna situácia to nedovoľuje. S ľútosťou  Vám oznamujem, že naše decembrové klubové stretnutie  naplánované na štvrtok 16. decembra 2021  sa z dôvodu pandemických opatrení nebude konať. V Stredisku kultúry Vajnorská sú zrušené všetky podujatia.

Veríme, že sa nám podarí stretnúť v novom roku.

2 Dec 2021

Advent s hudbou. Slovenská filharmónia pozýva na ONLINE koncerty 5. a 10. decembra 2021

Pridal ostertagova. No Comments

Milí priatelia,

ani v tomto období  nezostaneme bez dobrej hudby. Na spríjemnenie adventného času pozývame na koncerty  online z pohodlia domova.

Nedeľa 5. december 2021 16:00

Adventný koncert Slovenského komorného orchestra

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel     umelecký vedúci, husle

Franz Schubert     Symfónia č. 5 b dur, D.485

Wolfgang Amadeus Mozart, Symfónia č. 40 g mol, KV 550

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Piata symfónia Franza Schuberta bola v 19. storočí známa ako „symfónia bez trúbok a bicích“, no absentujú v nej i klarinety. Zo všetkých autorových symfónií vyžaduje najmenšie obsadenie. Dielo si získalo obdiv najmä vďaka Schubertovej nesmiernej melodickej invencii, odvážnej harmónii a majstrovskej polyfónii. Elegancia niektorých melodických línií i celkový charakter symfónie bývajú často prirovnávané k Mozartovmu kompozičnému štýlu. O inšpiračnom vplyve Mozarta na mladého Schuberta svedčia aj skladateľove vyznania v jeho denníku z obdobia, kedy na Piatej symfónii pracoval. Obsadenie Schubertovej Piatej sa zhoduje s obsadením 1. verzie (bez klarinetov) Štyridsiatej symfónie g mol Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá sa radí k autorovým obsahovo i výrazovo najintenzívnejším dielam. Symfónia g mol, KV 550 patrí do Mozartovej záverečnej symfonickej trilógie. Naplno sa v nej odzrkadľuje skladateľov vrcholný štýl, v ktorom sa oveľa výraznejšie než predtým prikláňa k tragickejším výrazovým polohám a kontrapunktu.

 

Ďalší koncert bude  v piatok 10. decembra o 19.00 na stream.filharmonia.sk pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina.
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Andrey Gugnin klavír

Ján Levoslav Bella    Koncertná predohra Es dur
Wolfgang Amadeus Mozart   Koncert pre klavír a orchester č. 23 A dur, KV 488
Wolfgang Amadeus Mozart   Symfónia č. 31 D dur Parížska, KV 297

Ludwig van Beethoven   Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80

video pozvánka:

Prajeme príjemné chvíle s krásnou hudbou

 

 

S

 

19 Nov 2021

Piesňový recitál Petra Mikuláša

Pridal ostertagova. No Comments

Piesňový recitál Petra Mikuláša v slovenských mestách - Webnoviny.sk

Bratislava, 3. december 2021, 19:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Program:  piesňové cykly Ladislava Holoubka, Pavla Haasa, Eugena Suchoňa a výber romancí od Sergeja Rachmaninova.

Vstupenky v cene 10 € sú v predaji v sieti ticketportal a hodinu pred koncertom v mieste konania koncertu.

Podmienky vstupu na koncert : kompletne zaočkovaný návštevník s dokladom o plnom zaočkovaní, povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom.

 

 

19 Nov 2021

Musica aeterna pozýva

Pridal ostertagova. No Comments

Pozývame Vás na koncert vďakyvzdania sv. Cecílii, patrónke hudby a hudobníkov

do Koncertnej siene Klarisky    22. novembra 2021 o 19:00

* * *

Musica aeterna

Umelecký vedúci Peter Zajíček

Sólisti – Lenka Máčiková, soprán, Matúš Šimko, tenor

Program

A. Corelli: Concerto grosso op.6 č.4 D dur

G. Muffat: Armonico Tributo, Sonata I. D dur

G.F. Händel: Cecilia, vogli un squardo, HWV 89  

Musica aeterna si koncertom uctí patrónku hudby sv. Cecíliu - Opera Slovakia

Zámerom projektu SANCTA CAECILIA VI je oživiť tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov. Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou od 15. storočia. Dovtedy sa vo výtvarných prameňoch zobrazovala s martýrskou korunou a krížom či palmovou ratolesťou a mečom. Až v 15. storočí sa atribútom svätice stal hudobný nástroj: portatív, prenosný organ, ktorý držala v rukách, bol zobrazovaný jednoducho vedľa nej, či dokonca ho mala v zmenšenej podobe na krku ako šperk. Neskoršie výtvarné pramene uprednostňujú podobu, ako sama hrá na organe, ba aj inom nástroji.

Na Slovensku sa ceciliánska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí. V Dóme sv. Martina v Bratislave sa pravidelne konali – aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelé – ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin, 1833), hoci ich korene sú staršieho dáta. Programovú oporu našli v prvom štatúte spolku, vydanom v roku 1834, ktorým sa v bode 14 stanovil Ceciliánsky deň (Der Caecilien-Tag) ako cirkevná slávnosť sviatku sv. Cecílie. Náročný výber liturgickej hudby mal pozdvihnúť slávnostnú bohoslužbu a dodať jej lesku. Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával hlboko do začiatku 20. storočia.  V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevnej vokálnej hudby. Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov, na ktoré nadväzuje naše vystúpenie.

 

Vstupenky www.ticketportal.sk,  cena 10 €

Ak nebude vypredané aj hodinu pred koncertom.

Koncert sa koná v zmysle aktuálneho kultúrneho covid semaforu v režime OTP.

17 Nov 2021

Zmena programu klubového stretnutia

Pridal ostertagova. No Comments

Na klubovom stretnutí  18.novembra si užijeme príjemné popoludnie s menej známymi opernými áriami s ukážkami a pútavým komentárom.  Tešíme sa!

 

12 Nov 2021

Novembrové klubové stretnutie

Pridal ostertagova. No Comments

Milé členky a členovia KPO SND,

blíži sa dátum novembrového klubového stretnutia členov KPO SND

Termín: 18. november 2021 16:00 hod.

Stredisko kultúry Vajnorská 21

Hosť stretnutia:  Adriana Kučerová

Sopranistka Adriana Kučerová patrí k najmladšej generácii slovenských operných speváčok. Štúdia absolvovala na j VŠMU v Bratislave a Národnom konzervatóriu v Lyone. Na svojom konte má viacero súťažných ocenení: 1.miesto na Súťaži slovenských konzervatórií v Žiline z roku 2000, 3. miesto na podujatí European Music Prize for Youth z roku 2001, 2. miesto na Medzinárodnej letnej akadémii Praha – Viedeň – Budapešť za rok 2002 a hlavne 1.miesto spolu s ďalšími tromi cenami na prestížnej súťaži Hansa Gabora Belvedere vo Viedni z roku 2005. Na doskách Opery SND sa predstavila v Händlovej Alcine ako brilantná Morgana, v Brittenovom Petrovi Grimesovi ako Druhá neter a tiež v inscenácii Rusalky Antonína Dvořáka v postave Prvej žienky. Prvé zahraničné ponuky prišli pre mladú sopranistku zo Salzburgu, kde v rámci mozartovského roku 2006 účinkovala na Salzburg Mozart Wochen ako aj na Salzburskom festivale v Mozartovej opere La finta giardiniera. Nasledovalo pozvanie do milánskej La Scaly, kde debutovala v Purcelovej opere Dido and Aeneas. Medzi tohoročné úspechy Adriany Kučerovej patrí jej debut v Theater an der Wien, kde sa predstavila ako Ninetta v novej produkcii La finta semplice v hudobnom naštudovaní Fabia Luisiho a novembrové účinkovanie v Glyndebourne Touring Opera, kde stvárnila postavu Adiny v Nápoji lásky.

Adriana Kučerová – Wikipédia

Za súčasnej situácie a podmienok platných  v týždni 8. – 14. november sa stretnutie môže konať.

Keďže stretnutie sa koná až v budúcom týždni, podmienky sa môžu zmeniť, preto sledujte stránku.

Podmienky pre OTP:

 * maximálne 25% kapacity  *povinný zoznam účastníkov

*kontrola očkovania

*v interiéri je povinný respirátor FFP2 ( rúško v exteriéri)

23 Okt 2021

Matiné k premiére La traviata

Pridal ostertagova. No Comments

Nedeľa 24. október 2021   11:00 – 11:45

Foyer Opery SND

Stretnutie s tvorcami k pripravovanej premiére inscenácie Verdiho opery La traviata

Dirigent: Robert Jindra

Režisér: Roberto Catalano

Sólisti: Mariana Sajko, Daniel Čapkovič

Moderuje dramaturg Jozef Červenka

 

Premiéra 29. 10. 2021 :  Violetta Valéry  Adriana Kučerová, Alfréd Germont Pavol Bršlík,  Giorgio Germont Daniel Luis de Vicente

Premiéra 30.10. 2021 : Mariana Sajko, Ondrej Šaling, Daniel Čapkovič

Predstavenie  5.11. :  Ľubica Vargicová, Tomáš Juhás, Filip Tuma

Prestavenie 6. 11.2021: Adriana Kučerová, Pavol Bršlík, Daniel Luis de Vicente

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 h (vstup voľný)

 

Vstupenky : premiéra 20-30-40 -50  € , ďalšie predstavenia 15, 25, 35 €

 

22 Okt 2021

Spomienka na Editu Gruberovú

Pridal ostertagova. No Comments

Rádio Slovensko odvysiela  v sobotu 23. októbra 2021 reprízu relácie Túto hudbu mám rád ako spomienku na Editu Gruberovú.

18 Okt 2021

Zomrela najväčšia slovenská DIVA Edita Gruberová

Pridal ostertagova. No Comments

18. október 2021

Rodená Bratislavčanka v  rokoch 1961 – 1968 študovala na bratislavskom konzervatóriu a neskôr na Vysokej škole múzických umení.  Československo opustila v roku 1971, v čase tvrdej normalizácie.

Vo Viedenskej štátnej opere debutovala v Mozartovej Čarovnej flaute ako Kráľovná noci v roku 1971 . O štyri roky neskôr účinkovala v tejto úlohe po prvý raz na javisku bavorskej Štátnej opery. Jej prvým medzinárodným úspechom v roku 1976 bola úloha Zerbinetty v opere Richarda Straussa Ariadna na Naxe.

Edita Gruberová počas svojej viac než polstoročie trvajúcej kariéry vystupovala na operných scénach v mnohých krajinách.

“Mojím údelom je slúžiť géniom, Mozartovi, Bellinimu, Schubertovi, či Donizettimu”, hovorila operná diva Edita Gruberová.

Vďaka za Kráľovnú noci, za Zerbinettu, vďaka za Normu.

Edita Gruberová patrila medzi najlepšie sopranistky na svete. Diváci jej kričali “brava! ” v Mníchove, v Bruseli, vo Viedni, v newyorskej Metropolitnej opere aj v milánskej La Scale, v Royal Opera House v Londýne, newyorskej Metropolitnej opere či v parížskej opere.
Svoju spevácku kariéru ukončila v roku 2019.
Dnes sa jej služba skončila.

 

 

Edita Gruberová - Music - Music Centre Slovakia
Ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky
Krátka správa používateľky zdenin - Modrý koník
Na nezabudnuteľnú sopranistku si možeme spomenúť v utorok 19. októbra 2021 o 22.hodine na stv 2 v relácii Anjeli strážni.  STV 2 nám ju priomenie aj v piatok 22. 20 po 22. hodine koncertom v Dóme sv. Martina v Bratislave.

7 Okt 2021

Opera SND v októbri 2021

Pridal ostertagova. No Comments

Milí priaznivci opery, 
 
Opera SND uvádza v októbri dva obľúbené operné tituly.Prvým je romantická operná rozprávka Antonína Dvořáka Rusalka. Príbeh tajomnej a krásnej vodnej víly, ktorá si pre lásku k človeku vybrala cestu, z ktorej niet návratu, je plný škandinávskych inšpirácií, Andersena, Erbenových balád a rozprávok Boženy Němcovej.
Výpravná produkcia scénografa Milana Ferenčíka je doplnená nádhernými rozprávkovými kostýmami Ľudmily Várossovej. 
 
Predstavenie sa hrá pri príležitosti 180. výročia narodenia skladateľa Antonína Dvořáka. 
 
V hlavných úlohách sa predstavia:
Rusalka Katarína Juhásová Štúrová
Princ Ľudovít Ludha
Cudzia kňažná Iveta Jiříková
Vodník Jozef Benci
Ježibaba Denisa Šlepkovská
Hájnik Pavol Remenár
Kuchtík Jana Juríčková
Lovec Pavol Remenár
Prvá lesná žienka Lenka Máčiková
Druhá lesná žienka Adriana Banásová
Tretia lesná žienka Terézia Kružliaková
 
Diriguje Martin Leginus.
Druhým ponúknutým titulom je nesmrteľná „dramma giocoso“ Don Giovanni W. A. Mozarta. Kto bol Don Giovanni? Darebák? Hrdina? Zvodca? Lotor? Príbeh, kde chrbtom k sebe stoja vražda a zároveň snaha zviesť toľko žien, koľko sa len dá, je uvádzaný v legendárnej réžii Jozefa Bednárika.
 
Účinkujú 
Don Giovanni Richard Šveda
Donna Anna Ľubica Vargicová
Don Ottavio Martin Gyimesi
Komtúr Jozef Benci
Donna Elvira Eva Hornyáková
Leporello Gustáv Beláček
Masetto Martin Mikuš
Zerlina Andrea Vizvári
Majordomus Miloslav Krajčík
 
Diriguje Ondrej Olos.
Prajeme pekné zážitky

12 Sep 2021

Pripomíname klubové stretnutie

Pridal ostertagova. No Comments

16.september 2021 – štvrtok – 16. – 18. hod – úhrada členského príspevku na novú sezónu  2021/2022

Stredisko kultúry Vajnorská 21, Bratislava

12 Sep 2021

Otvorená opera pozýva

Pridal ostertagova. No Comments

Vážení priaznivci Otvorenej opery!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 22. septembra 2021  (streda) o 18.hodine hráme na nádvorí  Zichyho paláca  Pergolesiho jednodejstvovú opera La serva padrona (Slúžka paňou)La serva padrona sa považuje za matku komického operného žánru. Ani nie trištvrtehodinové dielko skomponoval skladateľ podľa vzoru obľúbených buffóznych vložiek, ktoré vypĺňali prestávky vo výpravných operných drámach. Dielko malo  premiéru v Teatro San Barlomeo v Neapole  5. septembra 1733

Hudobná úprava Peter Zagar, dirigent Branko Ladič, réžia Martin Bendik, výprava a produkcia Nora Nosterská, korepetície Milada Synková.
Účinkujú: Jana Juríčková, Ján Ďurčo, Marek Tokoš a orchester Otvorenej opery, koncertný majster Vladimír Harvan.

Rezervácia a predaj lístkov:  0907 036567  alebo kristina.karaskova@gmail.com

 

G. B. Pergolesi: Slúžka paňou, Otvorená opera, 2021, Jana Juríčková (Serpina)

10 Sep 2021

September v Opere SND

Pridal ostertagova. No Comments

17. a 18. september 2021    TOSCA

23. september 2021   19 – 20.30     Absolventský koncert 1. ročníka Operného štúdia SND spojené s otvorením nového koncertného priestoru, vstupenka 10 €

25. september 2021   Peter Dvorský 70   Galakoncert pri príležitosti  70. narodenín Petra Dvorského, vstupenky 79, 49, 29 (balkón) €

Peter Dvorský fanclub - Home | Facebook

 

10 Sep 2021

Otvorenie opernej sezóny v SND

Pridal ostertagova. No Comments

Opera Slovenského národného divadla  pozýva na otvorenie opernej sezóny, ktorú začne už tento piatok a sobotu výpravnou grand operou Giuseppe Verdiho Aida.
 
Monumentálna operná dráma Giuseppe Verdiho Aida prenesie divákov stovky rokov späť do egyptských chrámov, na brehy rieky Níl, kde sa stanú svedkami intímneho príbehu zakázanej a neopätovanej lásky. Staroveká egyptská civilizácia, grandiózna scéna, stovky exotických kostýmov, masové baletné a zborové čísla a emóciami nabité árie, na ktorých pozadí sa odohráva intímny príbeh zakázanej a neopätovanej lásky. 
 
V inscenácii v SND stvárnia postavu etiópskej princeznej Aidy dve hosťujúce interpretky par excellence – Mária Porubčinová (v piatok 10. septembra 2021) a Maida Hundeling (v sobotu 11. septembra 2021).
 
Aida – piatok 10. septembra (M. Porubčinová, M. Fabianová, P. Mikuláš, O. Šaling, J. Galla, S. Tolstov, A. Banásová, dir. R. Štúr)
Aida – sobota 11. septembra (M. Hundeling, T. Kružliaková, M. Lehotský, J. Benci, D. Čapkovič, J. Galla, A. Banásová, dir. R. Štúr)
 
Piatkové predstavenie Aidy sa bude niesť v znamení debutu – po prvýkrát sa ako Radames predstaví slovenský tenorista Ondrej Šaling, ktorý sa zároveň po niekoľkých rokoch úspešného pôsobenia v zahraničí vracia do súboru Opery SND.
Scéna z Opery Aida.

9 Sep 2021

Začiatok sezóny 2021/2022

Pridal ostertagova. No Comments

Milí členovia  KPO SND,

pozdravujeme Vás na začiatku novej divadelnej sezóny, v ktorej – ako dúfame – sa budeme môcť opäť stretávať na našich pravidelných klubových stretnutiach. Po období “azylu”, keď sme sa stretávali  v priestoroch Domu kultúry Kramáre, za čo sme veľmi vďační, sa znova vraciame do priestorov Strediska kultúry na Vajnorskej ulici 21, ktoré avizovalo, že práve dnes, 9. septembra o 19. hodine pripravilo na otvorenie v zrekonštruovaných priestoroch  skvelú  show. (Záujemcovia si vstupenky na podujatie  môžu zakúpiť  len formou Hometicket).

Stretnutia členov KPO SND v novej sezóne 2021/2022 sú naplánované a rezervované v termínoch 3. štvrtok v mesiaci, o 16. hodine:

16.september 2021 – 16. – 18. hod – úhrada členského príspevku na novú sezónu  2021/2022

Termíny ďalších stretnutí:

21. október 2021

18.november 2021

16.december 2021

Tešíme sa na Vás

FOTO: Ako po komplexnej rekonštrukcii vyzerá stredisko kultúry na Vajnorskej?  | Bratislavské noviny

 

 

 

6 Aug 2021

Dalibor Jenis končí na poste umeleckého riaditeľa

Pridal ostertagova. No Comments

Slovenské národné divadlo oznámilo zmenu vo vedení operného súboru. Na poste umeleckého riaditeľa končí medzinárodne etablovaný barytonista Dalibor Jenis, ktorý prijal ponuku nového vedenia SND na čele s Matejom Drličkom. Túto funkciu zastával od januára 2021. Operu SND povedie doterajší výkonný riaditeľ Lubor Cukr.

 

 

28 Jún 2021

Pridal ostertagova. No Comments

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne pričinili o fungovanie  Klubu priateľov Opery SND v netradičnej sezóne 2020/2021.  Veríme, že “svojmu” klubu zachováte priazeň  aj naďalej. Všetkým členom  KPO SND želáme pevné zdravie, veľa optimizmu a nádeje, že nová sezóna sa vráti do tradičných koľají a s ňom príde aj  veľa pekných umeleckých zážitkov. Prajeme všetkým pohodové leto,  pekné letné dni a tešíme sa na stretnutie v septembri 2021.

Kvety a noty

 

28 Jún 2021

Skladba na každý deň

Pridal ostertagova. No Comments

28. 6. – 4. 7. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=DUMtMMeg4Jw – Rimskij-Korsakov – Sadko – Ária indického kupca (v nemčine) – Soňa Červená – netradičná interpretácia (altistka spieva tenorovú áriu z ruskej opery v nemčine)

https://www.youtube.com/watch?v=ZwRZG07cFXw – Liszt – Don Sanche – Entendes-vous gronder l’orage – Julia Hamari + Gerard Garino + Tamás Pál – Franz Liszt je netradičný operný autor, známy ako klavírny virtuóz. Jeho klavírne dielo nahral Leslie Howard na 99 CD!

https://www.youtube.com/watch?v=COl3n7tQEBs– Antonio Vivaldi – L’Olimpiade – Siam nave allonde algenti – Aris Christofellis – sopranista s rozsahom barytónové A– f3 (viac, ako 3,5 oktávy)

https://www.youtube.com/watch?v=0yi7Wr1gDS0 – Franz von Suppé – Boccaccio – Hab ich nur deine Liebe – Lucia Popp

https://www.youtube.com/watch?v=Zo9l0oEowpY – Leonard Bernstein – Candide – I am easily assimilated – Sumi Jo – žartovná ária, v ktorej sa spomína aj vlasť Bernsteinovych predkov

https://www.youtube.com/watch?v=0YQaWYDIdrE – Friml – Rose-Marie – Indian Love Call – Jose Carreras + Eva Lind – pražský rodák Friml vyštudoval na pražskom konzervatóriu u Antonína Dvořáka. Od 1906 žil v USA, kde vytvoril všetky svoje diela a v USA sa pokladá za významného skladateľa amerického hudobného divadla.

https://www.youtube.com/watch?v=SaTNpgw1izwCemal Reşit Rey – Lüküs Hayat (Luxusný život) –Nurhan Damcıoğlu – ária z najznámejšej tureckej operety

https://www.youtube.com/watch?v=hw6G_LtvbZA – Liszt/Auber – La muette di Portici – Tarantella di bravura – György Cziffra – klavírna transkripcia výberu z prvej grand-opery. Hlavná postava opery je nemá rola.

 

Vybral a zostavil prof. Ing. Jozef Šima

Vďaka, pán profesor!