KPOSND_logo
picture_SND

9 Mar 2020

Mimoriadne správy zo SND

Pridal ostertagova

Vážení návštevníci,

na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Petra Kováča, v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19, sa s platnosťou od dnešného dňa 9. marca 2020 do odvolania rušia všetky predstavenia  v historickej aj novej budove SND.

Ďalšie informácie poskytneme operatívne a o ukončení mimoriadnej situácie budeme in-formovať na webovej stránke SND: www.snd.sk.

O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je možné požiadať len písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod. Na Vaše žiadosti budeme odpovedať chronologicky po  ukončení mimoriadneho režimu.

www.snd.sk
Vaše SND

 

Mimoriadna správa pre členov KPO SND

Ruší sa aj generálka opery Aida, na ktorej pôvodne členom KPO SND povolil účasť režisér Pavol Smolík.

Rušia sa obidva pôvodné termíny premiéry opery Aida  13. a 14. marca 2020. Vstupenky možno vrátiť podľa vyššie uvedených pokynov.

 

 

 

 

Leave a Reply

Message: