KPOSND_logo
picture_SND

10 Apr 2021

Pridal ostertagova

Milí členovia KPO SND,

k nedávno uverejneným rozhovorom so sólistami Opery SND  Teréziou Kružliakovou a Gustávom Beláčkom, ktoré pripravila naša členka pani Mirjana Šišoláková,  pripájame ukážky v podaní obidvoch umelcov, ktoré vybral a zostavil prof. Jozef Šima.  Veríme, že budú príjemným spestrením jarných dní.

https://www.youtube.com/watch?v=HwT9xFdkoW4 – Camile Saint-Saens –
Samson et Dalila – Mon coeur souvre a ta voix – Terézia Kružliaková
https://www.youtube.com/watch?v=YlgLR1buha4 – Mikuláš
Schneider-Trnavský – Ave Maria – Terézia Kružliaková
https://www.youtube.com/watch?v=HpCcn-x1BaA – Jacques Offenbach – Les
contes d’Hoffmann – Belle Nuit – Terézia Kružliaková + Jolana Fogašová
https://www.youtube.com/watch?v=I_mRxVCbnpg – Antonín Dvořák –
Hospodin jest muj pastýř – Gustáv Beláček
https://www.youtube.com/watch?v=USVt14Jicjs – Starosloviensky otčenáš
– Gustáv Beláček
https://www.youtube.com/watch?v=8HGf-XeXTj0 – Béla Bartók – A
kékszakállú herceg vára – Ez a Kekszekallu vara! – Gustáv Beláček +
Andrea Meláth

Leave a Reply

Message: